Arabský deň v kancelárii Projektu Rafael III. v Žiline | Slovenská katolícka charita


Arabský deň v kancelárii Projektu Rafael III. v Žiline

pridal: wp-dev | dátum: 30. marca 2016 | kategória: Aktuality

Presne po mesiaci od uskutočnenia podujatia s názvom Africký deň pripravili v stredu 16. marca 2016 zamestnanci kancelárie Projektu Rafael III. v Žiline v spolupráci so sestrami Panny Márie Útechy a aj samotnými klientmi voľné pokračovanie, ktoré nazvali Arabský deň.

Podobne ako tomu bolo aj počas Afrického dňa, aj tentoraz bolo čakanie na spoločnú večeru vyplnené rôznymi aktivitami, do ktorých sa postupne zapojili všetci zúčastnení. V priebehu popoludnia tak spoločne vytvorili kalendár, do ktorého vpísali narodeniny klientov i celého tímu, a zároveň slovenské, afganské, iracké, sýrske a argentínske štátne sviatky a významné dni. Ďalšou úlohou určenou pre klientov bolo napísať na papier svoje meno, a ku každému písmenku mena napísať svoju charakterovú vlastnosť, ktorá toto písmeno obsahuje. Celé popoludnie sa nieslo v znamení hlbšieho spoznávania kultúr klientov, ako aj klientov samotných prostredníctvom ich životných príbehov a skúseností. Napriek tomu, že vzájomná spolupráca s klientmi prebieha už dlhší čas, klienti sa otvárajú len postupne a stále existuje mnoho tém, o ktorých rozprávajú len útržkovito alebo vôbec. Postupne sa však v prostredí vzájomnej dôvery darí stále viac vytvárať otvorené priateľské vzťahy.

Popoludnie prebiehalo v rodinnej atmosfére aj vďaka prítomnosti dobrovoľníčky Karolíny a jej rodičov, ktorí sa veľmi zaujímali o klientov a pútavo s nimi diskutovali o rôznych témach. Poďakovanie opäť patrí aj sestre Paole z Kongregácie Panny Márie Útechy za poskytnutie priestorov a spoluprácu pri organizácii tohto podujatia.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.