Asistent/-ka oddelenia PR a komunikácie a Fundraiser | Slovenská katolícka charita


Asistent/-ka oddelenia PR a komunikácie a Fundraiser

pridal: wp-dev | dátum: 14. septembra 2015 | kategória: Aktuality

Asistent/-ka oddelenia PR a komunikácie

Miesto práce: Bratislava
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok (1/2 Asistent +1/2 Fundraiser)

Rámcová náplň práce:

 • Fundraising (fundraisingové aktivity a kampane)

Zároveň pomoc a podpora nasledujúcich činností:

 • Tvorba a implementácia komunikačnej stratégie SKCH;
 • Komunikačné analýzy, plánovanie komunikačných aktivít SKCH a tvorba projektov;
 • Fundraisingové aktivity a kampane;
 • Príprava zadaní, aktívna spolupráca a komunikácia s agentúrami a vydavateľstvami; dodávateľmi, donormi a partnermi;
 • Externá komunikácia: Realizácia eventov, tlačových konferencií, kampaní, vydávanie tlačových správ, písanie článkov, poskytovanie rozhovorov…;
 • Media relations & Public affairs;
 • Interná komunikácia: Monitoring a komunikácia s charitami na Slovensku, Caritas Europa a Caritas Internationalis, zabezpečovanie corporate identity, reporting Rade SKCH, príprava a realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti komunikácie pre zamestnancov SKCH;
 • Vydávanie interného časopisu Charita;
 • Vydávanie a príprava prezentačných materiálov, ročenky, aktualizácia webstránky;
 • Budovanie goodwillu a imidžu organizácie

Požiadavky na zamestnanca:

 • Vzdelanie VŠ
 • Prax a skúsenosti s prácou v komunikácii a PR sú podmienkou;
 • Skúsenosti s prácou v neziskovom sektore, výhodou sú skúsenosti v dobrovoľníckych misiách a stáže;
 • Znalosť anglického jazyka;
 • Ovládanie práce s PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Flexibilitu, kreativitu, výborné komunikačné a organizačné zručnosti;
 • Vysoké pracovné nasadenie

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská katolícka charita je cirkevná organizácia, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby a humanitárnu a rozvojovú pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Je členom medzinárodnej siete Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 národných charít po celom svete.

Informácie o výberovom konaní:

Ak Vás táto ponuka zaujala, zašlite nám motivačný list a štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku na adresu: pravne@charita.sk do 30.09.2015. Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.

Uchádzač o prijatie do zamestnania zaslaním životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania súhlasí s použitím osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Kontaktné údaje:Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, Tel.: +421-2-5443 1506, web: www.charita.sk