Atmosféra tradičnej slovenskej dediny zaujala klientov Projektu Rafael III. | Slovenská katolícka charita


Atmosféra tradičnej slovenskej dediny zaujala klientov Projektu Rafael III.

pridal: wp-dev | dátum: 5. augusta 2016 | kategória: Aktuality

V utorok 26. júla 2016 navštívili klienti a zamestnanci kancelárie Projektu Rafael III v Žiline Múzeum slovenskej dediny v Martine. Múzeum slovenskej dediny je najväčším múzeom v prírode v rámci celého Slovenska, pričom sa rozprestiera na polohe 15,5 hektára. Návštevníkom ponúka zaujímavý pohľad na ukážky ľudovej architektúry z oblasti severozápadného Slovenska (Liptov, Orava, Kysuce, Turiec).

Klienti projektu Rafael III. využili cestu do múzea na vzájomné zoznámenie sa a tiež na spoločné rozhovory na rôzne témy. Po príchode na miesto v príjemnom horúcom letnom počasí všetci ocenili tôňu vysokých smrekov i vôňu lesa, ktorý tvorí vstupnú bránu do skanzenu. V múzeu všetkých spoločne privítala sprievodkyňa, a poskytla im základné informácie o expozícii múzea. Potom nasledovala samotná prehliadka jednotlivých ľudových domov usporiadaných podľa regiónov, z ktorých pochádzajú.

Klientom sa ľudová architektúra veľmi páčila a aktívne sa zaujímali o výstavu. Viacerí poukázali na spojitosti medzi kultúrou ich domovskej krajiny (Irak, Ukrajina) a slovenskou kultúrou. Podobné prvky našli tak v architektúre, ako aj v použitých stavebných materiáloch – drevo, kameň, slama. Putovanie slovenskými regiónmi si klienti spríjemňovali počúvaním hudby a tancom. Celkovú atmosféru slovenského vidieka dotvorili aj voľne sa pasúce kozy a ovce v areáli skanzenu.

Na záver sa všetci spoločne občerstvili a posilnili tradičnými bryndzovými pirohmi a fazuľovou polievkou. Naše poďakovanie patrí zamestnancom projektovej kancelárie Projektu Rafael III. v Žiline, klientom, ako aj pracovníkom múzea za pútavú a zaujímavú prezentáciu Slovenska a jeho tradícií.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.