Bez informácií sa stávaš otrokom - nová kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Bez informácií sa stávaš otrokom – nová kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi

pridal: wp-dev | dátum: 19. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Bez informácií sa stávaš otrokom – pod týmto mottom pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s podporou Európskej únie a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM Bratislava celoslovenskú kampaň.

Má za cieľ oboznámiť širokú verejnosť s novými formami obchodu s ľuďmi – nútenou prácou. Jej zámerom je zároveň zviditeľniť Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

Počnúc 18. októbrom sa do povedomia občanov Slovenskej republiky dostane rozhlasová aj televízna verzia spotu. Čítajte viac na www.minv.sk

Od roku 2007 vníma pokroková Európa 18.október ako Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Jeden z fenoménov dneška – novodobé otroctvo – zasiahlo za posledné roky do životov státisícov ľudí. Pri hľadaní vlastného uplatnenia na trhu práce narazili na bezohľadnosť obchodníkov. Ak ich úmysly včas neprekukli, dostali sa do pasce biznisu, ktorý má po drogách a zbraniach najrozvetvenejšie chápadlá.

Únik do bezpečia býva veľmi zložitý. Psychicky podlomené obete sa k nemu zvyčajne odhodlávajú celé mesiace. Obchodníci totiž systematicky a dômyselne podkopávajú psychiku žien i mužov, ktorých zneužívajú. Ničím nezvyčajným nie je ani bitka človeka, ktorý sa vzoprie – priamo pred zrakmi ostatných. Aby sme mohli predísť rizikám spojeným s novodobým otroctvom, musíme ich poznať.

Potrebné informácie môže človek, ktorý sa rozhodol vycestovať za prácou do zahraničia, získať prostredníctvom bezplatnej Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.Pri pochybnostiach sa môžete obrátiť aj na pracovisko Kancelárie ministra vnútra SR – Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi so sídlom v Košiciach. Spomínané Informačné centrum už v posledných týždňoch vyhľadalo niekoľko príbuzných, ktorých blízki vycestovali za prácou do zahraničia a od tej chvíle stratili s nimi kontakt.

zdroj: www.minv.sk