Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou! | Slovenská katolícka charita

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Organizácia Caritas 24-hodinové opatrovanie obsadila 1. miesto v teste Spolku pre informovanosť spotrebiteľov (VKI).

Vo svojom časopise „Spotrebiteľ 12/2018“ ohodnotil spolok VKI organizáciu Caritas 24-hodinové opatrovanie známkou „veľmi dobre“. To znamená, že v teste dosiahla 85 zo 100 percentuálnych bodov. Toľko bodov doteraz nedosiahla žiadna z testovaných agentúr. Caritas 24-hodinové opatrovanie sa tým umiestnila na prvom mieste.

Testovania sa zúčastnilo 26 agentúr, ktoré sprostredkovávajú opatrovateľov/ky v oblasti 24-hodinovej starostlivosti. Boli medzi nimi veľké agentúry, ktoré svoje služby ponúkajú v rámci celého Rakúska, ale aj malé, ktoré pracujú iba lokálne v niektorých spolkových krajinách.

Z testovaných agentúr dosiahlo päť z nich hodnotenie „veľmi dobre“, jedna „dobre“ a desať z nich „priemerne“.

Spolok VKI testoval okrem pripravenosti na informačnú povinnosť, najmä transparentnosť pri vypracovaní zmlúv a tvorbe cien, kvalifikáciu opatrovateliek, ako aj rámcové podmienky. Caritas 24-hodinové opatrovanie prešla testom s nadpriemernými výsledkami. K plusovým bodom sa pritom pripočítali aj pravidelné vykonávania kontrol kvality.

„Veľmi nás teší, že naša práca bola takto dobre ocenená, že kvalita dostala uznanie. Najmä v 24-hodinovom opatrovaní je to veľmi dôležitý signál“, povedala Irene Pichler, riaditeľka Caritas 24-hodinové opatrovanie.

Rozsiahlejšie informácie a detailný zoznam výsledkov testovania spolku VKI nájdete tu:

https://www.konsument.at/test-24h-betreuung-122018

Die Caritas 24 Stunden Betreuung wurde vom Verein für Konsumentenschutz im „Konsument 12/2018“ mit der Note „Sehr gut“ ausgezeichnet.