Caritas Europa hostila PR zástupcov národných charít | Slovenská katolícka charita


Caritas Europa hostila PR zástupcov národných charít

pridal: charita | dátum: 7. novembra 2019 | kategória: Zahraničie

Posledný októbrový týždeň bol Brusel miestom stretnutia PR reprezentantov národných charít. Cieľom bola vzájomná výmena skúsenosti v oblasti komunikácie s médiami, verejnosťou ako aj nové spôsoby získavania financií na jednotlivé projekty.

Viac ako 30 reprezentantov z celej Európy zavítalo aj do Európskeho parlamentu, kde sa stretli s komunikačnými expertmi a dozvedeli sa o propagácií kampane pred poslednými euro voľbami. Skúsenosti, ktoré následne získali im dozaista pomôžu pri plánovaní vlastných kampaní na národnej úrovni.

Prvé dva dni boli zamerané na komunikačné fórum, kde prezentovali svoje poznatky Caritas Austria, Caritas Switzerland, časť bola venovaná aj krízovej komunikácie a celé to vyvrcholilo interaktívnym workshopom zameraným na sociálne siete.

Posledne dva dni patrili fundraisingovému workshopu, kde experti z jednotlivých charít trénovali PR reprezentantov a imitovali rôzne situácie, do ktorých sa môžu dostať. Caritas Internationalis, ktorej členom boli aj všetky zastúpené krajiny naopak predstavila konkrétnu fundraisingovú rámcovú štruktúru, na základe ktorej môžu jednotlivé krajiny vytvoriť svoju stratégiu na rok 2020.

Touto cestou ďakujeme Caritas Europa za skvelú organizáciu a všetkým zúčastneným krajinám za možnosť zdielať vzájomné skúsenosti.