Caritas Internationalis pokračuje v implementácii štandardov riadenia | Slovenská katolícka charita


Caritas Internationalis pokračuje v implementácii štandardov riadenia

pridal: wp-dev | dátum: 21. februára 2017 | kategória: Aktuality

Caritas Internationalis a Caritas Europa spoločne zorganizovali v dňoch od 13. do 15. februára 2017 v Bukurešti posledné zo série školení určených pre národných koordinátorov zodpovedných za implementáciu štandardov riadenia.

Tréningu sa zúčastnilo celkovo 43 zamestnancov charít z celého sveta. „Sme veľmi radi, že máme možnosť privítať na tomto tréningu našich kolegov z celého sveta. Okrem zástupcov členských charít z Caritas Europa budeme mať možnosť na školení spolupracovať s pracovníkmi zo siete Caritas Internationalis z Nepálu, Libérie, Iraku, Eritrei, Indie, Konga, Egypta, Malawi, Mozambiku, Macao, Kene,“ povedal na úvod školenia generálny sekretár Caritas Europa Jorge Nuño Mayer.

Počas trojdňového tréningu v metropole Rumunska sa národní koordinátori dozvedeli viac informácií o ich úlohe a zodpovednosti pri riadení procesu implementácie štandardov riadenia Caritas Internationalis vo svojich organizáciách. Zavedením spoločných štandardov riadenia sa organizácie zo siete Caritas Internationalis posunú v profesionalite, efektívnosti a transparentnosti. Súčasťou zavedenia týchto štandardov je aj proces externého hodnotenia. Prípadné zistené nedostatky, budú musieť konkrétne organizácie odstrániť v rámci realizácie plánu rozvoja organizácie.

Slovenskú katolícku charitu (SKCH) na školení zastupoval generálny sekretár SKCH Mgr. Radovan Gumulák. „Štandardy riadenia Caritas Internationalis (CI MS) sa zameriavajú na posilnenie organizácie tak, aby všetci členovia siete Caritas Internationalis boli silnejší, a aby aj samotná konfederácia Caritas Internationalis, ktorá nás združuje, mohla byť silnejšia a efektívnejšia pri svojej práci,“ uviedol po návrate zo školenia Radovan Gumulák.