Červené stužky prežiarili biele vločky snehu | Slovenská katolícka charita


Červené stužky prežiarili biele vločky snehu

pridal: wp-dev | dátum: 1. decembra 2010 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita v rámci Svetového dňa boja proti AIDS, 1. decembra, sa vybrala do bratislavských zasnežených ulíc a rozdávala červené stužky ako medzinárodný symbol tohto dňa i vyše 300 letákov informujúcich o ničivom efekte neustáleho cyklu chudoby a infekcie HIV v rozvojových krajinách. Do tejto akcie zapojila aj mladých ľudí v spolupráci s vyučujúcimi jednotlivých škôl na celom Slovensku, ktorý sa v rámci vyučovania venovali diskusii o tejto problematike pri použití materiálov, ktoré im poskytla SKCH. Všetci by sme mali viac zaujímať o túto tému a podporovať prejavy aktívnej pomoci, vzdelávania, liečby i ľudskej empatie. Vonku šramotí prvý mráz a sneh hatí náš zrak, ale predsa len… srdcom treba hľadieť.

foto: Michal Fulier