dm drogerie markt a SKCH pomáhajú deťom z rodín v hmotnej núdzi | Slovenská katolícka charita


dm drogerie markt a SKCH pomáhajú deťom z rodín v hmotnej núdzi

pridal: charita | dátum: 27. marca 2019 | kategória: Aktuality

Aj v tomto roku pokračuje dm ďalším, v poradí už ôsmym ročníkom projektu Pomôžme deťom, ktorý organizuje opäť v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a s individuálnymi žiadateľmi, ktorých odporučili spolupracovníci spoločnosti dm. Celkovo tak dm v tomto ročníku podporila 142 rodín. Každá z nich získala ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na odber plienok značky babylove, pričom jeden poukaz prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok podľa voľby rodiny.

     „Veľmi sa teším z našej pokračujúcej spolupráce so spoločnosťou dm drogerie markt v projekte plienkovej pomoci Pomôžme deťom. Pre zapojené rodiny v ťažkých životných situáciach je konkrétna materiálna pomoc a pravidelné stretnutia so sociálnymi pracovníkmi i pracovníkmi predajní cestou k lepšiemu životu,” hovorí Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Možnosť prihlásenia

    Na základe zverejnenej výzvy dm mohli v tomto ročníku do projektu, a to najneskôr do 15. 12. 2018, nominovať rodiny samotné filiálky dm. Práve ony sú so zákazníkmi v najužšom kontakte, a preto najlepšie vedia, ktorej rodine by sa pomoc v podobe plienok najviac zišla. Od filiálok bolo nakoniec zaevidovaných celkovo 40 žiadostí, z ktorých každá jedna spĺňala stanovené kritériá. Aby bol zachovaný pôvodný princíp projektu tak, že každej filiálke dm prináleží jedna rodina, ktorá býva v jej okolí, zvyšné rodiny boli vybrané v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Celkovo tak dm podporila 142 rodín. Každá z nich získala ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na odber plienok zn. babylove. Jeden poukaz prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok podľa voľby rodiny. Celková hodnota poukazov, ktoré každá rodina získa, predstavuje sumu 320 eur.

Systém výberu rodín

     V októbri 2018 bola v rámci predajní dm a Slovenskej katolíckej charity zverejnená výzva na podanie žiadosti. Žiadosť mohla podať každá rodina s bábätkom spĺňajúca aspoň jedno z kritérií: malo ísť buď o rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, resp. rodičom,  žijúcu v hmotnej núdzi, alebo o rodinu s aspoň tromi deťmi narodenými v rovnakom termíne. Na podanie žiadosti bolo potrebné vyplniť formulár, ktorý bol zaslaný na všetky filiálky a aj Slovenskej katolíckej charite, priložiť k nemu kópiu rodného listu dieťaťa a požadované potvrdenia. Zber žiadostí prebiehal do 15. 12. 2018.

dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Bola založená v roku 1973 v Nemecku a v Európe má 3 464 filiálok. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 520 pracovníkov v 142 filiálkach. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 13 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy a wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu. Dôkazom toho je rozširujúci sa sortiment v oblasti biopotravín a kontrolovanej prírodnej kozmetiky.

www.mojadm.sk