Charita a dm drogerie markt už deviaty rok pomáhajú deťom z rodín v hmotnej núdzi | Slovenská katolícka charita


Charita a dm drogerie markt už deviaty rok pomáhajú deťom z rodín v hmotnej núdzi

pridal: charita | dátum: 7. mája 2020 | kategória: Aktuality

Aj v tomto roku pokračuje dm ďalším, v poradí už deviatym ročníkom projektu Pomôžme deťom, ktorý organizuje opäť v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a s individuálnymi žiadateľmi, ktorých odporučili spolupracovníci spoločnosti. Celkovo tak dm v tomto ročníku podporila 151 rodín, z ktorých 43 nominovali spolupracovníci dm a zvyšné rodiny boli doplnené Slovenskou katolíckou charitou. Každá z nich získala ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na odber plienok značky babylove, pričom jeden poukaz prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok podľa voľby rodiny. 

„V ťažkej životnej situácii je každá pomoc vítaná, a preto sa už deviaty rok snažíme byť nápomocní deťom a ich rodičom formou bezplatného poskytnutia plienok značky babylove. Teší nás, že aj vďaka odporúčaniam našich spolupracovníkov sa dostane k rodinám, ktoré ju skutočne potrebujú,“ povedala Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie mart.

Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, dodáva: „Veľmi si ceníme, že ani aktuálna kríza nezabránila spoločnosti dm drogerie markt a Slovenskej katolíckej charite pokračovať v tak potrebnom projekte plienkovej pomoci Pomôžme deťom. Nielen konkrétna materiálna pomoc, ale aj pravidelné kontakty so zamestnancami predajní a pracovníkmi charity pomáhajú podporovaným rodinám v ich neľahkej životnej situácii. Vďaka štedrosti nášho partnera môžeme byť s charitnou pomocou blízko pri človeku v núdzi.”

Možnosť prihlásenia 

Na základe zverejnenej výzvy dm mohli v tomto ročníku do projektu, a to najneskôr do 15. 12. 2019, nominovať rodiny samotné filiálky, spolupracovníci centrály alebo centrálneho skladu. Od spolupracovníkov bolo nakoniec zaevidovaných celkovo 43 žiadostí, z ktorých každá jedna spĺňala stanovené kritériá. Aby bol zachovaný pôvodný princíp projektu tak, že každej filiálke dm prináleží jedna rodina, ktorá býva v jej okolí, zvyšné rodiny boli vybrané v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Celkovo tak dm podporila 151 rodín. Každá z nich získala ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na odber plienok zn. babylove. Jeden poukaz prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok podľa voľby rodiny. Celková hodnota poukazov, ktoré každá rodina získa, predstavuje sumu 320 eur.

Systém výberu rodín

V októbri 2019 bola v rámci predajní dm a Slovenskej katolíckej charity zverejnená výzva na podanie žiadosti. Žiadosť mohla podať každá rodina s bábätkom spĺňajúca aspoň jedno z kritérií – malo ísť buď o rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, resp. rodičom,  žijúcu v hmotnej núdzi, alebo o rodinu s aspoň troma  deťmi narodenými v rovnakom termíne. Na podanie žiadosti bolo potrebné vyplniť formulár, ktorý bol zaslaný na všetky filiálky a aj Slovenskej katolíckej charite, priložiť k nemu kópiu rodného listu dieťaťa a požadované potvrdenia. Zber žiadostí prebiehal do 15. 12. 2019.

www.mojadm.sk

dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Bola založená v roku 1973 v Nemecku a v Európe má 3 668 filiálok. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 664 pracovníkov v 151 filiálkach. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 13 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy a wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu. Dôkazom toho je rozširujúci sa sortiment v oblasti biopotravín a kontrolovanej prírodnej kozmetiky.