Charita bude zvyšovať finančnú gramotnosť odídencov | Slovenská katolícka charita


Charita bude zvyšovať finančnú gramotnosť odídencov

pridal: Monika Domeniková | dátum: 6. augusta 2023 | kategória: Aktuality

Prostredníctvom neformálneho zážitkového vzdelávania bude Slovenská katolícka charita zvyšovať finančnú gramotnosť odídencov. Projekt Dukát v hrsti – Integrácia odídencov rozšíri ponuku aktivít v centrách podpory. Projekt je realizovaný v partnerstve s Nadáciou NBS a v odbornej spolupráci s lektormi a metodikmi zo vzdelávacieho programu Národnej banky Slovenska 5peňazí.

Od augusta v charitných centrách začínajú pracovať na projekte finančnej gramotnosti odídencov.  „Získané finančné prostriedky nám umožnia vyškoliť našich kolegov z charitných centier podpory lektormi Národnej banky Slovenska a pripraviť ich tak odborne a metodicky na odovzdanie vedomostí finančnej gramotnosti odídencom z Ukrajiny. Je to dôležitý krok v integrácii občanov Ukrajiny,“ uviedol generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, Miroslav Dzurech. Obsahom školení bude odborná príprava o finančných témach, metodická príprava a zásady neformálneho vzdelávania. 

V prvej fáze pôjde o vyškolenie 25 zamestnancov centier podpory pod odborným dohľadom Národnej banky Slovenska. Nadácia NBS nám poskytla grant vo výške 35 730 eur a celková výška projektu je 40 230 eur. Po absolvovaní týchto školení sa pripraví metodická príručka o tom, ako pripraviť workshopy v centrách podpory. Tieto aktivity sa budú realizovať do konca tohto roka. V prípade podpory aj druhej časti projektu budeme môcť školiť odídencov a plánujeme aj príručku finančnej gramotnosti. Táto časť je preto pre nás kľúčová,“ povedal manažér projektu, Juraj Topolčány.

Séria zážitkových workshopov zameraných na finančnú gramotnosť s obsahom finančných tém má pomôcť predovšetkým ženám v produktívnom veku, ktoré tvoria dominantnú skupinu klientov v centrách podpory.

V rámci workshopov sa budú v centrách podpory venovať téme vnímania peňazí a ich hodnoty. Zaoberať sa budú aj ochranou spotrebiteľa a tým, s akými podvodmi, ohrozeniami a nástrahami marketingu sa môžu stretnúť. V rámci okruhu týkajúceho sa finančných produktov sa zamerajú na účty, digitálne technológie, či poistky v kontexte odídencov na území Slovenska. Zároveň v druhej fáze pripravia finančnú príručku pre odídencov v slovenčine, ktorú následne preložia aj do ukrajinského jazyka.

Slovenská katolícka charita plánuje finančné vzdelávanie ponúkať ako súčasť integračných aktivít. V 22 charitných centrách podpory už viac ako rok pomáha predovšetkým ženám z Ukrajiny. Poskytuje im potravinovú a materiálnu pomoc zabezpečuje im tiež poradenstvo a rôzne integračné aktivity ako kurzy slovenského jazyka, vzdelávanie i voľnočasové aktivity a workshopy.