Charita cez filmy a prednášky búra predsudky študentov o cudzincoch | Slovenská katolícka charita


Charita cez filmy a prednášky búra predsudky študentov o cudzincoch

pridal: wp-dev | dátum: 2. apríla 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 28. marca 2013 – Slovenská katolícka charita (SKCH) už niekoľko rokov pomáha cudzincom, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Keďže sa Charita často stretáva s ich negatívnym vnímaním a predsudkami, rozhodla sa prostredníctvom projektu Bez bariér zvýšiť povedomie žiakov, študentov a širokej verejnosti o migračnej politike a predchádzať tak diskriminácii a intolerancii voči cudzin.

Žiakom a študentom sme umožnili stretnúť sa a diskutovať s cudzincami a prostredníctvom krátkych dokumentárnych filmov o živote azylantov, žiadateľov o azyl a migrantov sme im sprostredkovali informácie o ich živote a každodenných prekážkach, s ktorými sa stretávajú,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Prvý film je o žiadateľoch o azyl a zachytáva príbehy ľudí, ktorí sa snažia získať na Slovensku azyl, aby sa nemuseli vrátiť do svojej krajiny pôvodu, kde by im hrozilo prenasledovanie alebo smrť. „Druhý film je o čečenskej rodine, ktorá už azyl má. Na Slovensko prišli v roku 2004, keď v Čečensku zúrila vojna. Napriek tomu, že už nie sú v akútnom ohrození života, stále bojujú o prežitie, pretože majú problém nájsť si prácu,“ uviedol projektový manažér projektu Bez bariér Jozef Kákoš. Posledný film je o migrantoch, ktorí prišli na Slovensko legálne za prácou alebo štúdiom.

Na základných a stredných školách pracovníci SKCH v rámci projektu, ktorý končí v marci, urobili 25 prednášok. Zúčastnili sa na nich aj cudzinci, konkrétne študentka slovenčiny a psychológie z Chorvátska a Iránec, ktorý je momentálne nezamestnaný. „Prednášali sme na západnom Slovensku a v Košiciach a o migrantoch a migrácií sme tak hovorili takmer so 650 deťmi. Prednášky budú pokračovať ešte v apríli. Pre učiteľov 30 škôl, s ktorými spolupracujeme, sme navyše pripravili informačnú brožúru s informáciami o tejto problematike“ povedal Jozef Kákoš. Dodal, že SKCH plánuje v aktivitách pokračovať aj po skončení projektu.

Projekt je rozšírením aktivít SKCH v oblasti pomoci cudzincom, keďže SKCH už od roku pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi a od roku 2010 vďaka projektu Bakhita začala pracovať s maloletými bez sprievodu. „Oba projekty sa osvedčili a pokračujeme v nich dodnes. V prípade projektu Bakhita ide už o jeho tretie pokračovanie s názvom Bakhita PLUS,“ uviedol Radovan Gumulák. Projekt Bez bariér SKCH realizovala s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Text: Jozef Kákoš, Lukáš Melicher

Foto: Michal Fulier

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Slovenská katolícka charita.