CHARITA DEŤOM: Spustili sme novú kampaň | Slovenská katolícka charita


CHARITA DEŤOM: Spustili sme novú kampaň

pridal: charita | dátum: 22. decembra 2017 | kategória: Aktuality

„Ťažkosti a chudoba rodiny sa najdelikátnejšie dotýkajú tých najmenších. Preto Slovenská katolícka charita spustila v týchto dňoch kampaň Charita deťom, prostredníctvom ktorej chce za vyzbierané financie podporiť projekty zamerané na pomoc deťom na Slovensku i v zahraničí,“ hovorí Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Takmer polovica všetkých úmrtí u detí mladších ako 5 rokov sa dá pripísať podvýžive, čo znamená, že ročne zomrie približne 3 milióny mladých ľudí. Extrémna chudoba, meraná na úrovni 1,90 USD na osobu / deň, disproporčne postihuje deti – 387 miliónov (19,5%) detí na celom svete žije v extrémnej chudobe v porovnaní s iba 9,2% dospelých. Deti predstavujú ½ chudobných, ale tvoria iba 1/3 populácie. (zdroj: data.unicef.org)

„Slovenská katolícka charita stojí pri núdznom už 90 rokov. Nerieši jeho vierovyznanie, národnosť či rasu. Jediné, na čom záleží je, aby nikto nestrádal. Jej aktivity sprevádzajú človeka od malička až po starobu. Projekty, ktoré podporujú práve deti, sú zamerané na konkrétnu pomoc vo forme poskytnutia dennej stravy, liekov, kúpou školských potrieb, ale aj na drobných radostí akými sú vianočné darčeky či zorganizovanie výletu,“ dodáva Hulman.

O konkrétnych projektoch sa viac dozviete na stránke detom.charita.sk.

Pri príprave kampane Charita deťom spolupracovala Slovenská katolícka charita s reklamným štúdiom Autentik. To v spolupráci s ilustrátorom Mišom Löwym pripravilo reklamný spot. Šimon Škoviera z Autentiku ku kampani dodáva: „Sme hrdí, že sme sa mohli podieľať na dobrom videu. Na videu, ktoré šíri dobro. Myslíme si, že práve to je nadhodnota, ktorú by dnes reklama mala ponúkať. A preto sa vždy radi zúčastníme projektov, ktoré pomáhajú a robia svet lepším.“