CHARITA O HLADOMORE V AFRIKE: NEMÔŽEME NECHAŤ SOMÁLSKO V STAVE, V AKOM JE TERAZ | Slovenská katolícka charita


CHARITA O HLADOMORE V AFRIKE: NEMÔŽEME NECHAŤ SOMÁLSKO V STAVE, V AKOM JE TERAZ

pridal: charita | dátum: 1. augusta 2011 | kategória: Aktuality

foto: Caritas Internationalis

Slovenská katolícka charita (SKCH) ku dňu 01.08.2011 vyzbierala 31 475 EUR. Finančnú pomoc v čiastke 20 000 EUR už zaslala svojej partnerskej organizácii z medzinárodnej siete Caritas, ktorá priamo v Keni pomáha ľuďom postihnutým hladomorom. Podľa posledných správ túto katastrofu, ktorá postihla krajiny východnej Afriky, môže odvrátiť len humanitárna pomoc.

V Keni SKCH v spolupráci s partnermi distribuuje potraviny a vodu. Vykupuje tiež hospodárske zvieratá od miestnych ľudí za primerané ceny. Zvieratá by inak uhynuli alebo by ich rodiny predali iba za zlomok ich skutočnej hodnoty. Hospodárske zvieratá im budú vrátené opäť po krátkom období dažďov, kedy sa obnovia pasienky.

Rovnakou sumou podporí SKCH aj humanitárnu pomoc Somálsku. Situácia je najkritickejšia práve tam, keďže somálski militanti z organizácie aš-Šabáb, napojenej na teroristickú sieť al-Káida, bránia prísunu humanitárnej pomoci. Nedá sa však iba čakať a nič nerobiť, lebo situácia sa tak bude iba zhoršovať. I z toho dôvodu Michel Roy, generálny sekretár Caritas Internationalis, vyjadril svoje presvedčenie, že tento hladomor musí zvýšiť povedomie medzinárodného spoločenstva o potrebe pomoci: „Nemôžeme nechať Somálsko v stave, v akom je teraz”. SKCH ako jediná zo slovenských humanitárnych organizácií plánuje pomáhať v Somálsku, kde chce finančne podporiť distribúciu potravín v spoločnom projekte s partnermi Caritas Nemecko a nemeckou Diakoniou.

Zdôraznil tiež, že organizácie občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a organizácií Caritas sú oveľa bližšie k ľuďom a mali by konať samostatne – najmä miestne charity v Keni, Džibuti, Etiópia, severné Somálsko a Južný Sudán. No potrebujú peniaze pre svoj ďalší rozvoj. Ako povedal: „Každý z nás môže niečo urobiť.” Jednotlivci sa môžu pripojiť ku tejto pomoci formou príspevkov, ktoré umožnia organizáciám Caritas poskytnúť pomoc.

Slováci môžu finančne podporiť verejnú zbierku Slovenskej katolíckej charity a tým prejaviť solidaritu dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 178. Názov účtu je Slovenská katolícka charita.SKCH vopred ďakuje všetkým darcom za ochotu pomôcť.

“My ako kresťania sme svedkami umierania našich bratov a sestier, apreto v tento okamih, kedy je solidarita veľmi potrebná, musíme zvýšiť povedomie o potrebe pomoci a prosiť v modlitbách o zlepšenie situácie a pokojný život somálskeho ľudu,“ hovorí prezident SKCH Mons. Štefan Sečka.

SKCH je členom medzinárodnej organizácie Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 krajín na celom svete a aj vďaka tejto sieti partnerských organizácií môže efektívne reagovať na potreby ľudí v núdzi.

Súvisiace články:

(Európa/Somálsko, 29. júla, RV) Bezprecedentná kríza v Somálsku

(Taliansko/Afrika, 26. júla, RV) Hlad v Africkom rohu ohrozuje život 12 miliónov ľudí