Charita otvorila v Galante vzdelávacie centrum, núdznym pomôžu aj poradcovia | Slovenská katolícka charita


Charita otvorila v Galante vzdelávacie centrum, núdznym pomôžu aj poradcovia

pridal: charita | dátum: 2. mája 2022 | kategória: Aktuality

Trnavská arcidiecézna charita predstavila v Galante nové služby, ktorými chce pomáhať ľuďom v núdzi. V budove v centre mesta okrem materiálnej pomoci poskytuje aj odborné poradenstvo a s klientmi začína pracovať v novootvorenom vzdelávacom centre.

Počítače s prístupom na internet, tlačiareň a ďalšie vybavenie centra pomôžu klientom napríklad pri hľadaní práce. Charita pre nich bude tiež organizovať  vzdelávacie kurzy, terapie a voľnočasové aktivity. Do centra môžu prísť ľudia z Galanty a okolitých obcí, ale aj Ukrajinci, ktorí našli v meste dočasné útočisko. Podobných centier vznikne na Slovensku celkovo pätnásť, ich materiálne vybavenie zabezpečil partner charity, spoločnosť dm drogerie markt.  Okrem centra otvára Trnavská arcidiecézna charita v Galante aj poradňu pre ľudí, ktorých ohrozuje chudoba. Na ceste z problémov im budú päť dní v týždni v poradni aj v teréne pomáhať dve odborníčky. Služby poradne už využíva prvých sedemnásť ľudí.

„Sociálne vylúčeným ľuďom sa v Galante venujeme tri roky, ide o mamy samoživiteľky, mnohopočetné rodiny a ľudí, ktorým hrozí bezdomovectvo alebo sa už na ulici ocitli,“ povedal zástupca riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Igor Strýček. Rozšírenie služieb o vzdelávacie centrum a poradňu podľa neho charite umožní ešte adresnejšiu pomoc. „Nie všetko zvláda štát, nie všetko zvláda samospráva, občianske združenia a cirkev tu nahrádzajú výpadky, ktoré štátne a samosprávne inštitúcie nedokážu doriešiť,“ povedal viceprimátor Galanty Miroslav Psota. Mesto Galanta podľa neho poskytuje ľuďom v núdzi poradenskú sociálnu službu, vzdelávacia aktivita, s ktorou prichádza charita, podľa neho zatiaľ chýbala. „Aj preto vítame každú inštitúciu, ktorá chce pomáhať odkázaným ľuďom,“ dodal Miroslav Psota.

Budova v centre Galanty patrí Trnavskej aridiecéze, ktorá je zároveň zriaďovateľom Trnavskej arcidiecéznej charity. Novým charitným službám  počas otvorenia požehnal trnavský arcibiskup mons. Ján Orosch. „Caritas Christi Urget Nos, teda Kristova láska nás povzbudzuje, z tohto evanjeliového citátu vychádzame aj pri charitnej práci. Aj v našom náboženskom živote musíme mať vzor a usmernenie, ktoré nám dávajú duchovnú silu k vykonávaniu takejto činnosti, zvlášť dobrovoľníckej. Pretože keď chudobným a slabým pomáha niekto z presvedčenia, je to vyšší level,“ povedal na margo práce dobrovoľníkov, ktorí sa prostredníctvom Farskej charity v Galante zapájajú do pomoci ľuďom v núdzi.