Charita pokračuje v pomoci Haiti aj dva roky po zemetrasení | Slovenská katolícka charita


Charita pokračuje v pomoci Haiti aj dva roky po zemetrasení

pridal: wp-dev | dátum: 12. januára 2012 | kategória: Aktuality

foto: Michal Fulier, Haiti 2011

Slovenská katolícka charita (SKCH) v roku 2011 pokračovala v obnove zničeného ostrova Haiti, ktoré presne pred dvomi rokmi postihlo ničivé zemetrasenie. Ukončila výstavbu materskej školy, podporila stavbu rezervoára na vodu a rozbehla projekt Adopcia na diaľku®. Zároveň dokončuje stavbu sirotinca pre deti s telesným postihnutím a tiež vzdelávacie centrum.

Zástupcovia SKCH, prezident Mons. Štefan Sečka a generálny sekretár Radovan Gumulák, počas 10 dňovej monitorovacej cesty na Haiti v októbri roku 2011, za účelom zmonitorovania projektov realizovaných zo zbierky KBS a verejnej zbierky SKCH, navštívili úspešne dokončené stavby materskej školy v Cazeua a dvoch základných škôl v Duvale. Skontrolovali tiež napredovanie výstavby pastoračného centra a sirotinca pre deti s telesným postihnutím v Riviere Froide. „Haiti som naposledy navštívil minulý rok pár týždňov po zemetrasení. Bolo zaujímavé vidieť pozitívne zmeny, ktoré sa udiali v hlavnom meste Port-au-Prince za rok a pol. Väčšina domov je už opravená, stále však pretrvávajú problémy s chýbajúcou infraštruktúrou,“ hodnotí situáciu na Haiti generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Investície a pomoc zo zahraničia priniesli so sebou nové pracovné príležitosti najmä v oblasti stavebníctva. Treba žiaľ povedať, že situácia priniesla so sebou aj výrazné zvýšenie cien stavebného materiálu, čo sa odzrkadľuje vo zvýšených nákladoch na projekty. Haiti si v máji 2011 zvolilo nového prezidenta a politická situácia sa trošku stabilizovala.

Spolupracovník SKCH Mardoché Alaine hovorí: „Je veľmi dôležité, že Slovenská katolícka charita podporuje na Haiti vzdelávanie a výstavbu škôl, pretože so vznikom každej jednej ďalšej školy, zničíte jedno väzenie. Ak mladí ľudia totiž nedostanú vzdelanie, hľadajú iné spôsoby pre zabezpečenie živobytia a často sa pridávajú k rôznym skupinám, ktoré robia kriminálnu činnosť.“

„Mne osobne je najbližší projekt sirotinca pre deti s telesným postihnutím. Deti momentálne žijú vo veľmi zlých podmienkach a nový domov s finančnou podporou SKCH bude pre nich znamenať veľmi veľkú zmenu. Tieto deti potrebujú rehabilitačnú starostlivosť a špeciálny prístup, čo je na Haiti ešte stále veľkou neznámou. Veríme, že sa nám podarí nájsť dobrovoľníka a špecialistu zo Slovenska, ktorý by pomohol rehoľným sestrám zvýšiť kvalitu starostlivosti o tieto deti,“ uviedol Radovan Gumulák.

Zástupcovia charity navštívili aj masové hroby obetí zemetrasenia, kde sa spoločne pomodlili. „Chudobu nemožno úplne odstrániť, ale je našou povinnosťou usilovať sa ju zmierniť. A môžem zhodnotiť, že sa nám vďaka solidarite dobrodincov zo Slovenska podarilo prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa aspoň malou čiastkou“ zhodnotil prezident SKCH Mons. Štefan Sečka.

Monitorovacej cesty sa zúčastnil aj nahrávací štáb, ktorý zdokumentoval všetky už zrealizované, ale i prebiehajúce projekty. Výsledkom toho je dokumentárny film, ktorý približuje pomoc SKCH na Haiti i život samotných obyvateľov, ktorí sa snažia už dva roky vyrovnať s dôsledkami zemetrasenia.
Naša pomoc Haiti týmto nekončí, plánujeme tu mať stálu misiu a po ukončení stavebných projektov pokračovať v podpore vzdelávanie prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku.