CHARITA POMÁHA V OBCI PÍLA PRI ODSTRAŇOVANÍ NÁSLEDKOV POVODNE | Slovenská katolícka charita


CHARITA POMÁHA V OBCI PÍLA PRI ODSTRAŇOVANÍ NÁSLEDKOV POVODNE

pridal: wp-dev | dátum: 17. júna 2011 | kategória: Aktuality

foto:archív BACH

Bratislavská arcidiecézna charita poskytla v spolupráci s SKCH okamžitú materiálnu pomoc obciam Častá, Píla a Horné Orešany, ktoré boli postihnuté prívalovými dažďami na území Malých Karpát. Pomoc charity prioritne smerovala do obce Píla, ktorá bola povodňou zasiahnutá najviac.

„Už pri vjazde do obce je z cesty strhnutý asfalt, v údolí sú domy podmyté, s čiastočne vysťahovaným nábytkom, v potoku sa valí stále silný prúd. V obci je krízové stredisko (Modrí anjeli), kde sme sa prihlásili do tímu pomoci. Aktuálne sú najpotrebnejší dobrovoľníci, predovšetkým na ťažké práce – odstraňovanie nánosov, vynášanie nábytku, čistenie obydlí,“ opísala situáciu v obci krátko po povodni PhDr. Katarína Rašlová, riaditeľka Bratislavskej arcidiecéznej charity. Na základe týchto skutočností bol na zasiahnuté miesto vyslaný tím dobrovoľníkov študentov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorí pomáhali pri odstraňovaní škôd v domácnostiach i v exteriéri.

Bratislavská arcidiecézna charita obci poskytla dezinfekčné, protiplesňové a čistiace prostriedky spolu 136 kg, uteráky 60 ks, pracovné rukavice, pevné gumové rukavice spolu 44 párov, pracovné náradie – lopaty, vidly, metly 26 ks, 2 fúriky a pitnú vodu – 410 litrov v celkovej hodnote 956,92 €. Firma BANCHEM prostredníctvom BACH venovala do zaplavenej obce sponzorský dar – dezinfekčné prípravky 150 kg v hodnote 663,00 €.

Slovenská katolícka charita sa pridala k pomoci a postihnutým domácnostiam vypožičala 42 odvlhčovačov, 50 ks uterákov a šatstvo zo Skladu solidarity, 500 párov gumených rukavíc od spoločnosti SAMSUNG a dezinfekčné prostriedky, ktoré darovala spoločnosť UNILEVER.

“Všetky iniciatívy a kroky, ktoré Slovenská katolícka charita prostredníctvom diecéznych a arcidiecéznych charít podniká v rámci odstraňovania následkov povodní na Slovensku, sú vykonávané v snahe priblížiť sa núdznym, podať pomocnú ruku tým, ktorí to práve teraz najviac potrebujú”, uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecéznej charity.