Charita pomôže núdznym prekročiť prah chudoby | Slovenská katolícka charita


Charita pomôže núdznym prekročiť prah chudoby

pridal: Monika Domeniková | dátum: 31. marca 2023 | kategória: Slovensko

Mapovanie dlhov bolo hlavnou témou školenia, ktoré sa konalo od 27. do 31. marca v Dolnom Smokovci. Sociálni pracovníci Slovenskej katolíckej charity sa vzdelávali v oblasti finančných otázok, aby motivovali ľudí stať sa sebestačnými.

Strata zamestnania, choroba, či rozvod a ľudia sa môžu ocitnúť v situačnej chudobe bez strechy nad hlavou. Ľuďom, ktorí sú v zlej situácii Slovenská katolícka charita pomáha s bývaním prostredníctvom projektu Housing first (bývanie ako prvé),  teraz  sa zamerala na finančné vzdelávanie a finančnú gramotnosť.

Kde máš dhy?

Na otázku kde máš dlhy mnoho ľudí nevie odpovedať. Cieľom školenia preto bolo naučiť sociálnych pracovníkov komunikovať tak, aby na to prišli. „Sociálny pracovník musí klásť vhodné otázky, aby zistil, kde všade môže mať klient problém. Je potrebné, aby si vedel skontrolovať rôzne registre o tom, kde by mohol byť záznam o dlhu. Mnohokrát sme si nevedeli rady, lebo ľudia nemali žiadne dokumenty. Zmluvy niekedy roztrhali, zahodili a mysleli si, že to je vyriešené,“ vysvetľuje hybná sila projektu a projektová manažérka Slovenskej katolíckej charity, Veronika Sadovská.

Dlhy voči štátu, neplatenie zdravotného či sociálneho poistenia, dlhy voči samospráve, ale i nepreberané zásielky o vydanej exekúcii je len časť agendy, ktorú riešia zamestnanci, ktorí pracujú s ľuďmi v zlej finančnej situácii. „Sociálni pracovníci v projekte housing first, ktorý rieši bývanie ako prevenciu bezdomovectva, sa potrebovali zorientovať v spôsobe nastavenia rodinného rozpočtu pre klienta. Preto takéto témy majú reálny prínos.“  

Chudobní v centre záujmu

Vzdelávací program finančná gramotnosť pre sociálnych pracovníkov  vznikol pod odbornou taktovkou Národnej banky Slovenska, ktorá si kladie za cieľ zvyšovať finančnú gramotnosť v populácii. Pod značkou 5peňazí poskytuje vzdelávacie aktivity zamerané na rôzne cieľové skupiny. Cez zážitkové, neformálne vzdelávanie, skupinové práce a praktické cvičenia priniesla charita príbehy z praxe. Na základe nich potom vznikajú odporúčania a materiály o finančnej gramotnosti. „Cieľom je vytvoriť metodiku a materiál, vďaka ktorému sa sociálni pracovníci budú školiť. V rámci týchto školení aj lektori  počúvajú rôzne prípadové štúdie a šijú na mieru aj školiaci materiál, ktorý im má v praxi pomôcť,“ podotkla ďalej V. Sadovská.

Ako ďalej uviedla, keďže  finančné vzdelávanie je široká téma, klienti housing first majú iný typ problému ako iné cieľové skupiny, preto z toho vyplývajú aj iné problémy a iné prípadové štúdie. „Vieme si predstaviť, že v budúcnosti by sme sa zamerali na inú cieľovú skupinu, napríklad na odídencov, alebo dôchodcov. Spolupráca má potenciál ďalšieho rastu,“ dopĺňa.

Išlo už o druhé stretnutie tohto druhu, prvé sa uskutočnilo na konci januára a týkalo sa rodinného zázemia, príčin chudoby a ich auditu. Do vzdelávania týkajúceho sa finančnej gramotnosti je zapojených 60 pracovníkov, ktorí sa v tomto roku stretnú ešte dvakrát a budú mať aj online konzultácie.