Charita pozýva na tlačovú konferenciu ku štartu kampane Starnúť neznamená prestať žiť | Slovenská katolícka charita


Charita pozýva na tlačovú konferenciu ku štartu kampane Starnúť neznamená prestať žiť

pridal: wp-dev | dátum: 17. júla 2012 | kategória: Aktuality

Foto: archív DCH

Prijmite naše srdečné pozvanie na

Tlačovú konferenciu:

Prezentácia kampane SKCH: „Starnúť neznamená prestať žiť“ o (aktívnom) starnutí

pri príležitosti zapojenia sa SKCH do aktivít v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 za účasti zástupcov SKCH, ako i ambasádora pre tento EÚ rok.

v stredu, 18. júla 2012 o 10:00 hodine

v priestoroch Slovenskej katolíckej charity (Kapitulská 18, Bratislava)

Tlačová konferencia sa koná za účasti generálneho sekretára SKCH: Radovana Gumuláka, riaditeľa Bratislavskej arcidiéznej charity: Alojza Mareka, aambasádora Európskeho roka aktívneho starnutia: Jozefa Mikloška aautorov/iek kampane.

Súčasťou bude i predstavenie aktuálneho čísla časopisu Charita 2/2012, venovaného téme (aktívneho) starnutia a zariadeniam charity, ktoré podávajú pomocnú ruku seniorom a seniorkám v SR.

Program:

1. Privítanie hostí/hostiek a úvodný príhovor: Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH

2. Príhovor riaditeľa Bratislavskej arcidiéznej charity: Alojza Mareka

3. Príhovor ambasádora Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami: predsedu Združenia kresťanských seniorov: Jozefa Mikloška

4. Predstavenie výtvarného vizuálu a obsahovej náplne kampane SKCH na tému aktívneho starnutia

5. Priestor na otázky a individuálne rozhovory s hosťami/hostkami