Charita pozýva veriacich vo farnostiach do spolupráce | Slovenská katolícka charita


Charita pozýva veriacich vo farnostiach do spolupráce

pridal: charita | dátum: 7. januára 2019 | kategória: Aktuality

Bratislava, 7. január 2019: Na novoročnom pracovnom stretnutí sa arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH) Boris Hrdý a generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Erich Hulman zhodli na efektívnom spôsobe pomoci núdznym, za ktorý považujú angažovanosť veriacich vo farských charitách.

Najlepším spôsobom angažovania sa veriacich pri riešení sociálnych problémov v ich okolí sú farské charity.

“Ani ľudia v ťažkých sociálnych problémoch, trpiaci závislosťami alebo bez domova nikdy nestrácajú svoju ľudskú dôstojnosť, a preto si zaslúžia pomoc svojho najbližšieho okolia,”  hovorí Mons. S. Zvolenský

“Pomoc ľuďom v núdzi má byť konkrétna, adresná a motivovaná láskavým srdcom. Pre kresťanov sú skutky charity, nezištnej lásky, aj konkrétnou formou šírenia evanjelia. Preto podpora a rozvoj charitatívno-sociálnych činností  na úrovni farností, s cieľom umožniť každému veriacemu sa do nich zmysluplne zapojiť,  sú prioritou, ktorú si BACH a SKCH stanovili pre rok 2019,” dodáva E. Hulman.

Na fotografii: zľava E. Hulman, Mons. S. Zvolenský a B. Hrdý