Charita predstavila verejnosti unikátnu výstavu fotografií Z tmy na svetlo | Slovenská katolícka charita


Charita predstavila verejnosti unikátnu výstavu fotografií Z tmy na svetlo

pridal: charita | dátum: 14. novembra 2018 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita otvorila slávnostne výstavu fotografií s názvom Z tmy na svetlo. SKCH tak po prvýkrát aj fotografiami zverejňuje skutočné príbehy bežných ľudí, ktorí zažili pád na dno, no spolu s Charitou sa im podarilo zmeniť svoj život. Jedinečná výstava svedectiev a fotografií bude návštevníkom prístupná do konca tohto roka po celom Slovensku.

Sedem náročných skutočných životných osudov Slovákov prináša Slovenská katolícka charita prvýkrát v podobe výstavy Z tmy na svetlo. „Každý z príbehov našich klientov sa ma osobne dotkol. Príbehy sú veľmi individuálne a inšpiratívne. Snažili sme sa vybrať také, ktoré ilustrujú ako chudoba na Slovensku, či už materiálna alebo duchovná, ovplyvňuje životy ľudí, uviedol na slávnostnom otvorení výstavy v prešovskom resocializačnom stredisku Domova Nádeje, generálny sekretár SKCH Erich Hulman. Charita chce najnovším projektom podľa Ericha Hulmana ukázať, že existuje cesta na svetlo. Chceme inšpirovať ľudí na Slovensku. Stretávame ľudí v núdzi, ktorí potrebujú pomoc a sú v ťažkých životných situáciách, a skvelé je, že spolu s nimi nachádzame riešenia, existuje cesta ako z ťažkostí von. Nie je to stav, v ktorom musia títo ľudia ostať po celý svoj život. Bol by som rád, ak by sedem fotografií bolo inšpiráciou pre ďalších 700 či 770 000 príbehov na Slovensku, kedy Charita spolu s podporou verejnosti dokáže tie tmavé príbehy ľudských osudov, vyviesť na svetlo a dať ľuďom veľa lásky a nádej v nový zmysluplný život.“

Návrat človeka po životnom zakopnutí do bežného života je zložitý a dlhotrvajúci proces. Bez osobného rozhodnutia človeka to nie je možné. Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove hovorí, že o klientov je potrebné starať sa komplexne, holisticky – nestačí len odbornosť, ale je dôležitá aj ľudskosť a duchovnosť. V zariadeniach prijímame človeka takého, aký je, aj s minulosťou. Nevŕtame sa v nej, ale snažíme sa z nej poučiť. Zmena klienta by tiež nebola možná bez toho, aby človek nepocítil domov. Domov to nie sú len múry, to sú ľudia, ktorí si klienta vážia a má pre nich vysokú hodnotu. Preto, ak je to potrebné, stávame sa pre neho otcom, mamou, bratom a sestrou, hovorí Peter Valiček zdôrazňujúc, že klientov učia tiež zodpovednosti, pričom celá starostlivosť a práca je neodmysliteľne postavená na duchovnom základe. Je však na rozhodnutí klientov, či vieru v Boha prijmú alebo nie.

Výstava Z tmy na svetlo spolu s tlačovou besedou sa konala v Prešove, v mieste resocializačného strediska Domova Nádeje. Domov Nádeje slúži na liečenie závislostí od nelátkových a látkových drog a je určené len pre dospelých mužov. Ponúka viacero druhov terapií. Čas je rovnomerne rozdelený na odpočinok, prácu a terapiu. Klienti pracujú v práčovni, kuchyni aj v autoumyvárke. Zmysel života tu našiel aj bývalý alkoholik a narkoman, Ján. „Kým som tu neprišiel, žil som nenormálny život. Alkohol a drogy ma pohltili až tak, že som si párkrát siahol na život. Tu ma prijali takého, aký som. Zaujímavé je, že tak ako som sa začal uzdravovať ja, tak sa začali uzdravovať aj ostatné rodinné vzťahy,zveril sa mladý muž, ktorý dnes vďaka Charite žije plnohodnotne, pracuje, študuje a osamostatnil sa aj v bývaní. „Spomínam si, že sa Ján dával dole, neveril si a nemal životný cieľ. Všetko, aj vzťahy s rodinou boli naštrbené. Jediné čo ostalo a začal na tom budovať aj u nás, bola láska k práci, perfekcionizmus. Ján rád doťahuje veci do konca. Bolo veľa pádov, neveril si, ale po polroku začal pracovať aj s tímom, začal si veriť, prestal klamať seba aj ostatných a postupnými krokmi dosahoval malé ciele. Videl, že sa to dá, rástol, začal byť zodpovedný za seba aj ostatných, začal radiť mladším klientom a stal sa lídrom. Dokonca prijal aj sviatosti, spomína si Branislav Božek vedúci Domova Nádeje, v ktorom sa Ján liečil.

Oficiálne si verejnosť môže fotografie s príbehmi pozrieť 16. 11. 2018 (piatok), napríklad v Gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove či v Mirage Shopping Center v Žiline. Výstava je naplánova aj v mnohých ďalších miestach po celom Slovensku – v spišskej, nitrianskej, trnavskej či bratislavskej arcidiecéze a potrvá do konca tohto roka.    

Spolu s jedinečnou výstavou SKCH spúšťa celoslovenskú zbierku s názvom Blízko pri človeku. Zbierka bude trvať do konca roka 2018. Výnos zbierky Blízko pri človeku 2018 bude použitý na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku, na podporu kvalifikovanej charitnej činnosti zameranej na pomoc ľuďom v krízových situáciách s ohľadom na zachovanie ľudskej dôstojnosti a rozvoj osobnosti prijímateľa pomoci. Dar teda bude použitý aj pre deti bez rodinného zázemia, ženy a matky v krízových situáciách, nevyliečiteľne chorých či ľudí túžiacich vyhrať boj so svojimi závislosťami.

Prispieť môžete buď na účet najnovšej verejnej zbierky Blízko pri človeku: SK78 1100 0000 0029 4846 3092, VS 500 alebo môžete zbierku podporiť aj zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS (medzera) DOBRO na tel. číslo 877 (cena je 2,00 €). Viac o siedmych príbehoch, ktorým z tmy na svetlo pomohla pomocná ruka v štýle charitnej lásky, aj s ďalšími informáciami o spôsoboch darovania, nájdete na webovej stránke www.blizkopricloveku.sk

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.