Charita pripomína právo na starostlivosť o zdravie pre matky s deťmi postihnuté HIV | Slovenská katolícka charita


Charita pripomína právo na starostlivosť o zdravie pre matky s deťmi postihnuté HIV

pridal: charita | dátum: 30. novembra 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita pri príležitosti 1.decembra 2011 – Svetového dňa boja proti AIDS pripomína, že je nespravodlivé, že viac ako 800 detí zomiera každý deň na choroby súvisiace s AIDS.

K týmto úmrtiam dochádza, pretože tieto deti nemajú prístup k včasnej diagnostike HIV a liekom špeciálne upraveným pre deti a bábätká. Odhaduje sa, že v priebehu roka 2010 malo iba 21% detí prístup k týmto liekom, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sa dožili svojich druhých narodenín. Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH v tejto súvislosti uviedol: „Je potrebné zintenzívniť tlak na farmaceutické spoločnosti, aby špeciálne upravené lieky pre deti do 2 rokov boli finančne dostupné aj v rozvojových krajinách.“ Každý deň sa totiž podľa údajov UNAIDS narodí asi 1000 detí s vírusom HIV a iba 48% tehotných žien malo prístup k antiretrovirálnej liečbe na zabránenie prenosu vírusu z matky na dieťa počas tehotenstva. Napriek vyhláseniam a záväzkom vlád vyspelých krajín je oblasť prevencie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa počas tehotenstva zanedbávaná. SKCH spolu s ďalšími 160 členmi organizácie Caritas Internationalis sa zasadzuje za právo žien a detí žijúcich s HIV na primeranú starostlivosť, včasnú diagnostiku vírusu HIV a liečbu.

S týmto cieľom SKCH realizovala v minulosti kampaň „HAART pre deti“, ktorou zvyšovala povedomie o tejto dôležitej téme na stredných školách na celom Slovensku. Charita tiež podporuje projekt pomoci HIV pozitívnym ženám a deťom vo Vietname a v súčasnej dobe realizuje výstavbu sirotinca pre deti s HIV na severe Ugandy.

„Sirotinec pre deti s HIV v Ugande plánujeme dokončiť na jar budúceho roku, kedy budeme môcť do tohto zariadenia prijať prvé deti. Zamerali sme sa špeciálne na deti žijúce s vírusom HIV, ktoré následkom choroby stratili aj svojich rodičov. Veríme, že nájdeme aj dobrovoľníkov zo Slovenska, ktorí budú ochotní pomáhať v tejto našej novej misi“, uviedol Gumulák.

SKH sa pridala ku iniciatíve Caritas Internationalis a začala kampaň HAART (srdce) pre deti realizovať na stredných školách od roku 2009. Kampaň je zameraná na výzvu voči OSN, vládam a farmaceutickým spoločnostiam, aby zabezpečili právo na zdravie a starostlivosť pre deti žijúce s HIV a TBC a tiež HIV-pozitívnym matkám.
HAART je skratka pre vysokoaktívnu antiretrovirálnu terapiu, čo je vlastne kombinácia liekov, ktoré pomáhajú predĺžiť život deťom aj dospelým, ktorí žijú s HIV. Tieto lieky tiež pomáhajú zabrániť prenosu vírus z matky na dieťa.

Kampaň, ku ktorej sa pridali prostredníctvom SKCH aj desiatky stredných škôl na Slovensku vyzýva vlády a farmaceutické spoločnosti, aby zvýšili objem pomoci pre rozvojovú pomoc v oblastiach prevencie prenosu vírusu z matky na dieťa a dostupnosti lacnejších liekov špeciálne upravených pre bábätká a deti do 2 rokov.