Charita rozvezie núdznym na Slovensku viac ako 85 tisíc balíkov pomoci | Slovenská katolícka charita


Charita rozvezie núdznym na Slovensku viac ako 85 tisíc balíkov pomoci

pridal: charita | dátum: 29. marca 2023 | kategória: Aktuality

Potraviny a hygienické potreby pomôžu ľuďom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Charita ich vopred kontaktuje SMS správou alebo listovou zásielkou.

Ľudia sa neraz obracajú na charitu s prosbou o potravinovú či materiálnu pomoc. V mnohých prípadoch ide o ľudí, ktorí sú bez práce alebo bez možnosti sa zamestnať a sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi.  Práve im je určená pomoc v podobe potravín a hygieny, ktorú v týchto dňoch distribuuje Slovenská katolícka charita. Tá je jedným z partnerov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý spadá Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie a má pomôcť ľuďom vymaniť sa z chudoby.

„Mám tri deti, o ktoré sa starám sama. Všetci traja už študujú, ale mne sa nedarí nikde zamestnať,“ hovorí napríklad pani Klaudia zo Šurian. Varí len jednoduché jedlá, tak aby aspoň trochu zasýtila svoje deti. Balíček pomoci, ktorý jej charita odovzdala, jej preto prišiel vhod a aspoň na chvíľu zaženie starosti s finančným rozpočtom. Rovnako ako ďalším rodičom samoživiteľom, nezamestnaným, zdravotne znevýhodneným či seniorom, ktorí patria na Slovensku do skupiny tých najchudobnejších.

Potravinové balíčky obsahujú sušené mlieko, cestoviny, ryžu, olej, konzervy či rôzne druhy strukovín. Celkovo Slovenská katolícka charita zabezpečí prostredníctvom arcidiecéznych a diecéznych charít rozvoz viac ako 50 tisíc balíkov potravín pre 34 tisíc núdznych ľudí, 35 tisíc balíkov tvorí hygienickú pomoc pre viac ako 12 tisíc ľudí. Zahŕňa prostriedky vhodné do domácnosti i na osobnú hygienu, primárne ich dostanú rodiny s nezaopatrenými deťmi.  Okrem rozvozu však zamestnanci charity poskytnú prijímateľom pomoci aj sociálne poradenstvo.

Potravinový balíček zabezpečí núdznym základné suroviny.

Pomoc charita distribuuje do 41 okresov Slovenska, každého príjemcu informuje vopred SMS správou alebo listom. Zoznam príjemcov charite poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré má v evidencii ľudí odkázaných na dávku v hmotnej núdzi. „Prípadne, že si prijímateľ pomoc nevyzdvihne, a to ani po druhej výzve, môže charita odovzdať balík inému príjemcovi, ktorý nebol zapojený do programu, ale je v ťažkej sociálno-ekonomickej situácii. Preto je dobré, že sa do distribúcie zapájajú aj miestne charity a ich pracovníci, ktorí sa ľuďom odkázaným na pomoc dlhodobo venujú,“ hovorí za charitu koordinátorka operačného programu Monika Ščasná.  

Príjemcov o vyzdvihnutí pomoci informuje charita listom alebo SMS správou.

Distribúcia pomoci prebehne v tomto roku ešte dvakrát, pred letnými prázdninami a na jeseň.  „Sme veľmi radi, že aj takto môžeme plniť svoje poslanie byť blízko pri človeku,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech. „Pre zamestnancov charity je to príležitosť stretnúť sa s núdznymi a ponúknuť im ďalšie možnosti, ako riešiť ich situáciu a pomôcť im vymaniť sa z chudoby.“