Charita sa aktívne zapája do Európskeho týždňa mobility | Slovenská katolícka charita


Charita sa aktívne zapája do Európskeho týždňa mobility

pridal: wp-dev | dátum: 20. septembra 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: archív SKCH

Do 11. ročníka Európskeho týždňa mobility sa aj tento rok zapojí vyše tisíc miest z 33 krajín sveta, medzi nimi aj Bratislava. Slovenská katolícka charita v rámci tohto podujatia distribuuje po základných a stredných školách sadu klimatických kariet a otvára foto-výstavu v bratislavskej Univerzitnej knižnici.

V dňochod 16. do 22. septembra sa na celom sveteuskutočňujú najrôznejšie activity v rámci tradičného podujatia Európsky týždeň mobility, ktoré je tento rok zamerané na udržateľnú mestskú mobilitu s heslom: “Pohyb správnym smerom”.

Aj Slovenská katolícka charita (SKCH) sa aktívne zúčastňuje tohto podujatia. Konkrétne výstavou fotografií v Univerzitnej knižnici v Bratislave (v dňoch 19. 09 až 31. 10.), ktoré zobrazujú dopad klimatických zmien na krajiny Sub-saharskej Afriky. Ide o jeden z výstupov trojročného projektu „Klimatická spravodlivosť“ s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na Sub-saharskú Afriku“, ktorý v oblasti rozvojového vzdelávania realizuje SKCH na sto základných a sedemdesiatich stredných školách na Slovensku – v spolupráci so slovinskou charitou a s podporou Európskej komisie, ako aj SlovakAid.

Študentky a študenti by sa mali nielen počas týždňa mobility zamyslieť nad tým, ako možno eliminovať používanie automobilov, aký dopad má používanie automobilov na životné prostredie nielen na našom kontinente, a ako možno využiť alternatívne spôsoby dopravy.

Projektový tím SKCH zároveň v týchto dňoch distribuuje do zapojených škôl sady klimatických kariet (s témami ako: Obnoviteľné zdroje energie, Doprava, Ovzdušie atď.). Prácou s týmito kartami získajú mladí ľudia priestor na skúmanie, kritické myslenie a vyhodnocovanie vplyvu globálneho otepľovania na životné prostredie, život ľudí, fungovanie priemyslu aj dopravy (ktoré potom ďalej ovplyvňujú zloženie a kvalitu ovzdušia či pitnej vody). Projektová koordinátorka SKCH Mariana Ištoňová vysvetľuje: „Sadu klimatických kariet možno využiť v rámci vúučby počas celého školského roka alebo na iných školských či mimoškolských aktivitách – napríklad pri príležitosti Dňa Zeme, Dňa vody či už spomínaného týždňa mobility.“

Vyjadriť svoje názory na plýtvanie či šetrenie životného prostredia a krátke analýzy vplyvu zmeny klímy na ich životy aj životy ich rovesníkov a rovesníčky na africkom kontinente budú môcť študentky a študenti osobne v študovni na 1. poschodí v rámci bratislavskej Univerzitnej knižnice – svojím zápisom do návštevnej knihy. Tie sa neskôr objavia (po skončení Európskeho týždňa mobility aj po deinštalovaní foto-výstavy) na stránke: www.mladacharita.sk.