Charita štartuje kampaň na pomoc sirotám v Ugande | Slovenská katolícka charita


Charita štartuje kampaň na pomoc sirotám v Ugande

pridal: wp-dev | dátum: 6. marca 2012 | kategória: Aktuality

foto: Michal Fulier

Kampaň „Pôstna krabička pre Afriku“, ktorú v týchto dňoch štartuje Slovenská katolícka charita (SKCH), venuje zvýšenú pozornosť deťom – postihnutým vírusom HIV a ochorením AIDS v Ugande. Podľa údajov OSN žijú v tejto krajine až dva milióny sirôt, ktorým táto choroba vzala rodičov. Zapojením sa do kampane pomôžu ľudia zo Slovenska zabezpečiť ugandským deťom základné podmienky pre dôstojný životdostatokjedla, strechu nad hlavou, zdravotnú starostlivosť a primerané vzdelanie.

„Myšlienka pôstnej krabičky v sebe nesie posolstvo pôstneho obdobia, ktoré smeruje k sebazapreniu aj k motivácii – v duchovnej rovine predstavuje modlitbu a v materiálnej podobe predstavuje ušetrený peniaz, vložený do krabičky s myšlienkou na ľudí v núdzi. Malá farebná krabička tak môže byť naplnená duchovným povzbudením, nádejou a šancou na lepší život pre tisíce ľudí – vďaka každému darovanému euru,“ približuje význam idey pôstnej krabičky generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Pôstnu krabičku distribuuje SKCH do kostolov, kde si ju ľudia budú môcť vyzdvihnúť od polovice marca a osobne sa tak zapojiť do pomoci deťom, postihnutým HIV a AIDS v Ugande. Papierová krabička s fotografiou ugandskej siroty Sally však nie je určená na masové zbieranie finančných prostriedkov v uliciach miest a obcí. Má skôr symbolický osobný význam – pomoc slabším najmä v čase pôstu. Súčasťou kampane je aj dokumentárny film „Dar lásky pre Ugandu“ – o konkrétnej pomoci SKCH deťom, postihnutých HIV a AIDS v Ugande.

Verejnú zbierku možno podporiť od 1. marca do 31. mája, a to formou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. (Cena Darcovskej SMS správy je 1 €; viac informácií na www.darcovskasms.sk). Zbierku možno podporiť aj zaslaním príspevku na účet Slovenskej katolíckej charity: 4008058424/7500 v ČSOB, v. s. 174.

Vyzbierané prostriedky použije SKCH na dostavbu Centra pre deti postihnuté HIV a AIDS v oblasti Adjumani, ktoré začala stavať ešte minulý rok. Po jeho dokončení sa do centra budú prijímať deti, ktorých rodičia zomreli na AIDS a príbuzní sa o nich nedokážu postarať. „Centrum budujeme preto, aby sme zlepšili zdravotný stav sirôt, postihnutých HIV a ďalších chorých detí, ktorých rodičia sú sami nakazení a nevedia im zabezpečiť základné podmienky pre dôstojný život. Zároveň kampaňou zvyšujeme povedomie o existencii a nebezpečenstve vírusu HIV a ochorení AIDS,“ hovorí vedúca misie SKCH v severnej Ugande Margita Kačányiová.

Deťom sa v centre bude poskytovať strava, zdravotnícka starostlivosť a podpora vzdelania cez program Adopcia na diaľku. Miestni terénni pracovníci budú tiež pomáhať rodinám s deťmi, ktoré sú HIV pozitívne, a to formou poradenstva v oblasti výživy, zdravotníckej starostlivosti a hygieny. „Chudobu nemožno úplne odstrániť, ale je našou povinnosťou usilovať sa o jej zmiernenie. Chcem povzbudiť seba i vás, aby sme boli vždy solidárni s tými, ktorí trpia viac, ako my,“ prihovára sa spišský diecézny biskup a prezident SKCH Mons. Štefan Sečka nielen slovenským veriacim. Zapojením sa do tejto kampane a verejnej zbierky možno napomôcť prelomeniu stále sa opakujúceho problému hladu a chudoby v krajinách Subsaharskej Afriky.

Kto je Sally z Pôstnej krabičky pre Afriku?

Sally žije so svojou babičkou a dvoma sestrami v mestečku Adjumani na severe Ugandy.

Má 12 rokov a je HIV pozitívna.

Mama jej zomrela minulý rok a otec ich opustil. Chodí do školy a raz by chcela byť zdravotná sestra. Rada sa hrá s bábikou, ktorá sa volá Faith (Vierka). Bývajú v hlinenom domčeku, v ktorom však nemajú postele a spia iba na rohožiach.

Každý mesiac navštevuje kliniku, ktorá je vzdialená 4 km od dediny. Samotná liečba je veľmi vyčerpávajúca, potrebuje výdatnú stravu kvôli silným liekom, ktoré jej pomáhajú prežiť. Babička sa o nich stará, chová hydinu a pestuje zeleninu, ktorú potom predáva na miestnom trhu. Je to jediný zdroj ich príjmu. Babička sa však obáva, čo bude so Sally, keď sa pominie.

AIDS ju urobil sirotou, vy jej môžete dať šancu na lepší život.

foto: Michal Fulier

Viac informácií o Pôstnej krabičke pre Afriku, ako aj o pomoci SKCH v rozvojových krajinách, sa dozviete na: http://www.charita.sk/postnakrabicka/aktuality.php

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 1 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS CHARITA (DMS medzera CHARITA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.
Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text.

Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.darcovskasms.sk.

DMS je medzinárodná ochranná známka. Výhradným držiteľom práv k ich užívaniu na území Slovenska je Fórum donorov.