Charita uplynulý rok pomohla viac ako 43-tisíc odídencom na Slovensku | Slovenská katolícka charita


Charita uplynulý rok pomohla viac ako 43-tisíc odídencom na Slovensku

pridal: Monika Domeniková | dátum: 25. februára 2023 | kategória: Príbehy pomoci Ukrajina

V minulom roku pomohla charita viac ako 43-tisíc odídencom z Ukrajiny, pričom asi 20-tisíc ľudí dostalo priamu okamžitú pomoc na hraniciach. Išlo najmä o potravinovú, materiálnu i sociálnu pomoc, ale i pomoc s hygienou a znamenalo to tiež rôzne integračné aktivity, jazykové vzdelávanie i psychologické poradenstvo.

Charita vo svojich centrách podpory po celom Slovensku vydala v uplynulom roku stravu a potravinovú pomoc viac ako 47-tisíc krát a hygienické balíčky viac ako 36-tisíc krát. Materiálnu pomoc vydali zamestnanci pre núdznych ľudí viac ako 18-tisíc krát. Pracovníci v centrách podpory poskytli odídencom pomoc aj rady pri zamestnaní, ubytovaní, vzdelávaní, či ako sprievod, a to viac ako 15-tisíc krát.

V rámci integračných aktivít robili v centrách podpory aj rôzne odborné kurzy, spoločenské podujatia, výlety, tvorivé aktivity pre deti a aj letné tábory. Vďaka charite môžu odídenci na Slovensku vyhľadať psychologickú pomoc. „Pracovníci v našich centrách podpory sa neustále stretávajú s obrovskou túžbou odídencov vrátiť sa späť. Tí si uvedomujú, že tu budú musieť ešte nejaký čas ostať, a preto pre nich vytvárame priestor a aktivity, ktorými ich chceme integrovať do spoločnosti,“ povedala manažérka humanitárnej pomoci a integrácie Alexandra Mruk Papaianopol.

„Na Ukrajine som pracovala v kozmetickom priemysle, robili sme rôzne výstavy a pracovala som predovšetkým s ľuďmi. Tiež som vo voľnom čase rada vyšívala a niečo tvorila. Aj tu sa stretávam s mnohými Ukrajincami, s ktorými máme toho veľa spoločného. S deťmi som po príchode začala robiť ručne robené výrobky. Som preto vďačná charite, že zriadila centrá, ktoré pomáhajú nám Ukrajincom lepšie sa adaptovať na život na Slovensku. Môžeme tu dostať materiálnu i psychologickú podporu a dostať potrebné informácie,“ hovorí Viktoria Ploska, ktorá prišla na Slovensko v lete.

Centrá podpory, ktoré zriadila Slovenská katolícka charita navštevujú ľudia v zložitých a komplikovaných situáciách, ide najmä o matky s deťmi a seniorov, ktorí si nemôžu nájsť prácu.