Charita v boji proti obchodovaniu s ľuďmi kladie dôraz aj na prevenciu | Slovenská katolícka charita


Charita v boji proti obchodovaniu s ľuďmi kladie dôraz aj na prevenciu

pridal: charita | dátum: 18. októbra 2022 | kategória: Aktuality

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi pripadá na 18. október. Ako sa nestať obeťou tohto trestného činu, vysvetľujú pracovníci Slovenskej katolíckej charity v zariadeniach pre núdznych a na školách. Po vypuknutí vojny na Ukrajine boli aktívni aj na slovensko-ukrajinských hraniciach.

Pracovníci charity absolvovali od začiatku roka niekoľko besied zameraných na prevenciu a vzdelávanie v tejto oblasti. „Obchodovanie s ľuďmi je tretím najvýnosnejším druhom nelegálneho obchodu, po drogách a zbraniach, ktorý sa zrejme nikdy úplne nepodarí zlikvidovať. Hovoríme o tom na školách a navštevujeme aj zariadenia pre núdznych. Deti a mladiství zo sociálne slabšieho prostredia, ľudia dlhodobo bez práce, ľudia bez domova a momentálne aj ľudia utekajúci pred vojnou na Ukrajine patria do skupiny možných obetí, ktoré páchateľ dokáže ľahšie nalákať do zahraničia na vidinu slušného zárobku,“ vysvetľuje Ľudmila Hajtolová z projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi, ktorý zastrešuje Slovenská katolícka charita.

Na preventívnych besedách po celom Slovensku hovoria o metódach verbovania, ale i spôsoboch, ako sa brániť. Mladých upozorňujú hlavne na potenciálne riziká nadväzovania nových vzťahov na sociálnych sieťach, pri hľadaní práce odporúčajú zase preveriť si agentúru, ktorá prácu ponúka. „Snažíme sa byť konkrétni a spomíname aj osobné skúsenosti našich klientov, ktorým sme v minulosti pomohli a ktorí boli zneužití na nútenú prácu, sexuálne vykorisťovanie alebo nútené otroctvo,“ opisuje.

Okrem besied boli zamestnanci charity prítomní aj na hraniciach po vypuknutí vojny, kde za pomoci dobrovoľníkov rozdávali informačné letáky o možnostiach ohrozeniach a poučili o nich aj pracovníkov pomáhajúcich organizácií. Utekajúcim boli v prvé mesiace vojny 24 hodín denne k dispozícii aj operátori Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorí s nimi hovorili po ukrajinsky. Vďaka linke identifikovali zatiaľ len jednu obeť. „Avšak stále prichádzajú ďalší utečenci, ktorí tu hľadajú  bezpečie a nové pracovné príležitosti. V poslednom období sme zaznamenali ďalšie prípady ľudí, ktorí cez sociálne siete reagovali na pracovné ponuky tu na Slovensku, no v realite sa sľuby nezhodovali so skutočnosťou.“

Slovenská katolícka charita považuje šírenie osvety a zvyšovanie povedomia verejnosti o tejto problematike za jeden z najdôležitejších preventívnych nástrojov a plánuje v tom pokračovať. „Radi by sme sa viac sústredili aj na vzdelávanie pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí môžu byť nápomocní pri identifikácii potenciálnych obetí obchodovania a následnom poskytnutí pomoci,“ dodáva Hajtolová. Okrem preventívnych aktivít je však súčasťou projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi aj pomoc pri návrate obetí zo zahraničia a ich následná reintegrácia do spoločnosti. Momentálne majú takto v starostlivosti 18 klientov.