Charita v Deň Afriky bilancuje svoje aktivity v Ugande | Slovenská katolícka charita


Charita v Deň Afriky bilancuje svoje aktivity v Ugande

pridal: wp-dev | dátum: 25. mája 2012 | kategória: Aktuality

Foto: archív SKCH

V kalendári pri dátume 25. máj možno nájsť poznámku, že ide o Deň Afriky. Slovenská katolícka charita (SKCH) využila tento sviatok na bilancovanie svojich aktivít v Ugande a odprezentovanie slovenskej verejnosti priebeh kampane, smerujúcej k dostavaniu centra pre HIV-pozitívne siroty v severougandskej oblasti Adjumani.

V dňoch 23. až 24. mája sa uskutočnila medzinárodná konferencia na tému fundraisingu v rámci rozvojovej oblasti, ktorú v Bratislave zorganizovala organizácia PDCS. Počas tohto stretnutia zástupcov mimovládnych organizácií nielen zo stredoeurópskeho regiónu bol priestor aj na odprezentovanie zaujímavých fundraisingových kampaní vo vyšehradskom regióne. Odznela aj prezentácia SKCH, bilancujúca trojmesačnú kampaň „Pôstna krabička pre Afriku“.

Stovke prítomných fundraisorov a zástupcov organizácií, aktívnych v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, mediálna koordinátorka SKCH Božena Baluchová vysvetlila – ako sa realizoval nápad pôstno-krabičkovej kampane na Slovensku. Spomínaná prezentácia je špeciálne ku Dňu Afriky zverejnená s fotografiami a krátkymi videami v anglickom a slovenskom jazyku na stránke www.charita.sk.

Rozvojový projekt na severe Ugandy skrsol v hlavách terénnych pracovníčok a spolupracovníčok SKCH Margity Kačányiovej a Catharine Ririovej ešte v Južnom Sudáne, kde predtým spolu pôsobili. Po zmonitorovaní situácie a reálnych potrieb ľudí v oblasti Adjumani začali v apríli 2011 stavať centrum pre HIV/AIDS postihnuté siroty. Na dostavbu centra však potrebovali financie a tak sa SKCH, patriaca do siete Caritas Europe, inšpirovala írskou charitou Trocaire – realizujúcou úspešne túto kampaň (na zbieranie financií, podporu rozvojových projektov a tým aj pozitívnu zmenu životov ľudí v treťosvetových krajinách) už desiatky rokov. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák vysvetľuje, že „charita musela hľadať individuálnych darcov na Slovensku, lebo formou štátnej grantovej podpory to nebolo možné – Uganda totiž (na rozdiel od Kene či Južného Sudánu) nie je pre Slovensko prioritnou krajinou v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, no naša pomoc je tam potrebná.“

Ešte niekoľko dní ostáva do ukončenia kampane na podporu a zlepšenie budúcnosti ugandských sirôt v Adjumani. No už teraz (po troch mesiacoch od spustenia kampane) možno povedať, že vďaka financiám od slovenských darcov a darkýň sa stavba centra pre HIV-pozitívne siroty posúva viditeľne vpred. K 23. máju sa v rámci kampane „Pôstna krabička pre Afriku“ vyzbieralo 52 962 EUR.

Verejnú zbierku možno podporiť až do konca mája, a to formou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Zbierku možno podporiť aj zaslaním príspevku na účet Slovenskej katolíckej charity: 4008058424/7500 v ČSOB, v. s. 174. Viac informácií o kampani „Pôstna krabička pre Afriku“, ako aj o pomoci SKCH v rozvojových krajinách v tento špeciálny deň – Deň Afriky, možno nájsť na stránke www.charita.sk.