Charita v roku 2023 plánuje pokračovať vo svojej misii | Slovenská katolícka charita


Charita v roku 2023 plánuje pokračovať vo svojej misii

pridal: charita | dátum: 9. januára 2023 | kategória: Aktuality

V novom roku by sme radi mali dostatok síl, energie a lásky, aby sme, ako hovorí jeden z riaditeľov našej sesterskej charity, boli nielen humanitárni a sociálni pracovníci, ktorí druhým poskytujú láskyplnú pomoc, ale aj svedkami o Božej milosrdnosti.  

Zotrvať v službách, rozvinúť dobrovoľníctvo a fungovanie farských charít – to je len zopár želaní, ktoré vymenovali riaditelia našich diecéznych charít. Prečítajte si, s akými výzvami vstupujú do nového roka v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, v Banskej Bystrici, v Rožňave, Košiciach, v Prešove a na Spiši.

Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity

“Veríme, že aj s pomocou a podporou druhých budeme schopní napĺňať misiu charity a rozvíjať naše sociálne služby, aby sme mohli stáť pri núdznom človeku. Radi by sme tiež vytvorili nový priestor – aplikáciu, kde prepojíme tých, ktorí sú ochotní pomáhať s tými, ktorí pomoc potrebujú.”

Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity

„V tomto roku oslávime 25. výročie založenia Domu sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska Samárie, ktorá poskytuje služby ľuďom s duševným ochorením. Radi by sme pri tejto príležitosti otvorili problematiku pomoci takýmto ľuďom a zvýšili o nej povedomie, pretože ľudí trpiacich duševným ochorením pribúda. Radi by sme tiež rozvinuli projekt Pošli tašku a pomáhali seniorom, ktorí budú zasiahnutí inflačnou krízou, čo im sťaží zabezpečovanie základných potrieb.”

Juraj Barát, riaditeľ Diecéznej charity Nitra
„Radi by sme rozbehli vzdelávanie našich zamestnancov a dobrovoľníkov cez program Dekacert, čo sa týka ich hodnotového nastavenia. Boli by sme radi, ak by sme tiež dokázali zvládnuť narastajúcu ekonomickú záťaž a udržali naše projekty a zariadenia. Tak, aby sme si mohli povedať, že sme urobili všetko, čo sme mohli pre ľudí v núdzi. Tiež by som rád veril, že skončí vojna na Ukrajine, bude tam mier a ľudia sa budú môcť venovať obnove krajiny. Želám si, aby sme ustáli aj naďalej ten tlak, ktorý je na charitu v súvislosti s vojnou a s pomocou pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. “

Katarína Pažítková, zástupkyňa riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity

Budúci rok nás čaká dôležitá úloha – zastabilizovať naše služby, vyškoliť našich ľudí, aby neopadlo ich nadšenie z práce a zastabilizovali tím opatrovateľskej služby. Čaká nás tiež dostavba nízkoprahového zariadenia – Centra pomoci človeku a jeho slávnostné otvorenie. Radi by sme tiež vybudovali Integračné centrum, kde sa budeme intenzívnejšie venovať práci s ľuďmi utekajúcimi z Ukrajiny. Verím tiež, že budeme stretávať ľudí, ktorí budú chcieť byť súčasťou nášho kolektívu a verím, že budeme pomáhať tam, kde to je potrebné.

Peter Birčák, riaditeľ Diecéznej charity Žilina

“Do budúcnosti by som rád kládol dôraz na rozvoj farských charít, na formáciu a vzdelávanie zamestnancov a dobrovoľníkov. Veríme, že takýmto spôsobom dosiahneme, že nebudeme len humanitárni pracovníci, ale aj svedkovia o Božej milosrdnej láske.”

Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity

„V budúcom roku by sme radi rozšírili dobrovoľníctvo. Pozývame všetkých, ktorí chcú pomáhať, do aktivít v rámci farských charít, ktoré sú k ľuďom najbližšie. Diecézna charita nemôže byť všade, ale môže pomôcť pomáhať farských charitám.“

Radoslav Bujdoš, riaditeľ Diecéznej charity Banská Bystrica

“Verím, že budúci rok bude krajší, bude plný pokoja a lásky, lebo to je najdôležitejšie. Tam, kde je pokoj a láska, nie je vojna. Nielen tá vojna, ktorá je práve teraz u našich susedov na Ukrajine, ale ani v našich srdciach. Verím tiež, že budeme môcť ďalej pomáhať, že bude dosť ľudí, ktorí budú pomáhať nám. V duchu nášho charitného motta „Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.“

Emília Revajová Bujňáková, Diecézna charita Rožňava

“Veríme, že budeme mať dosť síl, ja aj zamestnanci, všetci spolupracovníci a naši dobrovoľníci, aby sa nám to, čo sme si zaumienili, aj podarilo, aby naša charita bola prínosom a pomocou pre tých, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Radi by sme pokračovali v obnove našich priestorov, nielen v Rožňave, ale v rámci celej diecézy. Tiež by sme sa pustili radi do nových služieb, kde nepôsobíme. Po jednaní s pánom primátorom vznikla napríklad v Revúcej potreba denného stacionára, rovnako ako aj v obci Pohronská Polhora.”

Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice

„Želáme si, aby sme v tom, čo nás čaká vydržali, aby sme mali v sebe pevnú vieru a ochotu pomáhať si navzájom a pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú a bez našej pomoci sa nevedia zaobísť. Aby sme lásku narodeného Ježiša roznášali všade tam, kam naše nohy vkročia.“

Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov
„Jedna z tých najdôležitejších výziev, ktorá nás čaká, je záležitosť energetickej krízy a s tým skokový nárast cien energií. Verím, že sa nám to podarí zvládnuť, aj keď prvotné čísla vyzerajú hrozivo, a my budeme môcť ďalej poskytovať služby a pomoc ľuďom v núdzi. Či už ide o ľudí bez domova, závislých mužov alebo ženy, ťažko zdravotne postihnutých, chorých, opustených v domácnostiach, seniorov alebo odídencov, verím, že budeme môcť pri nich blízko stáť. A to aj vďaka ľuďom, ktorí stoja pri nás a pomáhajú nám materiálne alebo finančne.

Anna Ivanková, riaditeľka Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice
„Použijem slová nášho arcibiskupa vladyku Cyrila Vasiľa v jeho novoročnom pastierskom liste veriacim, že ´v začínajúcom roku 2023 sa budeme snažiť prebudiť väčšiu angažovanosť laikov v živote Cirkvi.´ Pre nás to znamená podpora činnosti farských charít, aby pomáhali drobnými skutkami lásky tým ľuďom v našom okolí, ktorí potrebujú pomoc. Ďalším dôležitým bodom je systematická duchovná formácia zamestnancov a dobrovoľníkov v duchu vzdelávania Dekacert.“