Charita vybudovala vodovod v gruzínskom Khobi | Slovenská katolícka charita


Charita vybudovala vodovod v gruzínskom Khobi

pridal: wp-dev | dátum: 17. augusta 2011 | kategória: Aktuality

Slovenskej katolíckej charite (SKCH), ktorá v gruzínskom Khobi pomáha vnútorným presídlencom adaptovať sa do života, sa už podarilo dokončiť vodovod, zakúpiť traktor či postaviť komíny na domoch, do ktorých sa nasťahovalo 22 rodín. Niektorí Gruzínci sa poľnohospodárstvu prídu zaučiť aj k nám na Oravu.

Gruzínsko, ktoré od 90. rokov minulého storočia zažilo viacero vojenských konfliktov, podľa generálneho sekretára SKCH Radovana Gumuláka pomoc potrebuje. „V regióne okolo mesta Khobi je veľmi malá šanca sa zamestnať a tak poľnohospodárska produkcia je jedinou šancou pre miestnych ľudí, ako sa uživiť“, hovorí Gumulák. Pracovníci SKCH v rámci projektu, ktorý sumou viac ako 150-tisíc eur podporila vláda z prostriedkov SlovakAid, zintenzívnili prácu s komunitou a pomáhajú jej zabezpečiť si živobytie poľnohospodárskou výrobou. Z radov presídlencov už zaškolili dvoch šoférov, ktorí budú zodpovedať za obsluhu traktora s plným vybavením – vlečkou, kultivátorom, bránami aj pluhom. Rodinám presídlencov poskytli aj náradie, hnojivo a osivo. Vláda Gruzínska dala k dispozícii rodinám päť hektárov ornej pôdy do dlhodobého užívania.

„Presídlenci absolvujú aj školenie, ako umiestniť svoje farmárske produkty na miestny trh a naučia sa, ako získavať peniaze z ich predaja,“ doplnil Gumulák. Na tento účel pripravuje SKCH študijnú návštevu gruzínskych presídlencov na Oravu, kde navštívia slovenské poľnohospodárske farmy a výrobňu syra a získajú viac skúseností aj v oblasti predaja a marketingu farmárskych produktov. Okrem toho sa budú na projekte zúčastňovať aj rodiny z obce Lokca, ktoré vytvoria partnerstvá s rodinami presídlencov. Navyše, partnerstvá medzi rodinami budú pokračovať aj po skončení projektu – cez finančnú pomoc, i cez podporu pri prekonávaní problémov presídlencov v centre Torsa.

Rodiny v gruzínskom Khobi už budú mať čoskoro aj kvalitnú pitnú vodu vďaka novému vodovodu, ktorý privádza vodu z blízkeho jazera. Z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR položili potrubie a kúpili filter do úpravovne pitnej vody. SKCH v najbližších týždňoch plánuje testovacie spustenie vodovodu, aby sa odstránili prípadné nedostatky. Jazierko, ktoré je zdrojom pitnej vody, plánuje dať charita aj oplotiť, aby zamedzila prístupu hospodárskych zvierat a zabezpečila tak zdroj pred možnou kontamináciou.

V rámci projektu SKCH spolupracuje aj s gruzínskym Ministerstvom pre presídlencov, utečencov a bývanie na príprave koncepčných dokumentov, ktoré by mali slúžiť vláde Gruzínska ako nástroje na riadenie a koordináciu pomoci pre presídlencov na regionálnej úrovni. Na tento účel experti projektu spracovali analýzu súčasného stavu poskytovania pomoci pre presídlencov v regiónoch. Mala by pomôcť identifikovať potreby presídlencov a zlepšiť koordináciu pomoci a jej rovnomerné rozloženie. Nie všetky regióny totiž riešia problematiku vnútorných presídlencov rovnako efektívne a tiež finančné prostriedky nie sú rozdeľované rovnomerne. Túto situáciu by mal pomôcť vyriešiť akčný plán, ktorý pripravujú Slováci spolu s gruzínskymi zamestnancami ministerstva pre presídlencov. Akčný plán by mal byť nástrojom na zabezpečenie riadneho prideľovania pomoci a grantov nie podľa statusu presídlenca, ale podľa skutočnej potreby týchto ľudí, aby sa obmedzili rozdiely v regionálnej podpore.

Gruzínsko v 90. rokoch minulého storočia po konfliktoch s Abcházskom a v auguste 2008 s Ruskom o Južné Osetsko zažilo masový presun obyvateľstva gruzínskeho pôvodu z týchto oblasti do regiónov, hlavne však do hlavného mesta Tbilisi a jeho okolia. Po konfliktoch v 90. rokoch sa presídlilo okolo 500-tisíc obyvateľov, z ktorých sa časť vrátila späť, no stále z tohto obdobia je evidovaných viac ako 251-tisíc presídlencov. Po konflikte v Južnom Osetsku sa mimo svojich domovov dostalo viac ako 26-tisíc obyvateľov.

zdroj: SITA

Fotografie z aktuálnej situácie a realizácie projektu SKCH v Gruzínsku: