CHARITA ZAČALA DODÁVAŤ LIEKY PRE KLINIKY V IRAKU | Slovenská katolícka charita


CHARITA ZAČALA DODÁVAŤ LIEKY PRE KLINIKY V IRAKU

pridal: wp-dev | dátum: 24. marca 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) zaslala dodávku liečiv do Iraku na žiadosť partnerskej
organizácie Caritas Iraq, ktorá v krajine postihnutej dlhodobou humanitárnou krízou
prevádzkuje niekoľko kliník. Lieky boli do Bagdadu prepravené v spolupráci s Ministerstvom
vnútra SR a Ministerstvom zahraničných vecí. Zásielka obsahovala vyše 40 druhov liekov
v celkovom počte 1507 balení, pričom väčšina z nich je pre civilné obyvateľstvo len veľmi ťažko
dostupná. Celková hodnota materiálu činila 5 526,94 €.

Táto iniciatíva Slovenskej katolíckej charity bola zrealizovaná za pomoci Zastupiteľského úradu
Slovenskej republiky v Bagdade a jeho Excelencie Miloslava Naďa, veľvyslanca v Iraku, ako aj
asistencie Ministerstva vnútra SR, sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany. Deväť balíkov
liečiv odovzdal slovenský veľvyslanec v Bagdade mimovládnej organizácii Caritas Irak, ktorá ich
použije pre pacientov vo svojich klinikách.

„Sme nesmierne vďační za túto iniciatívu. Lieky pomôžu chudobným pacientom, ktorí si ich
nemôžu dovoliť. Zásielku liekov sme prebrali na slovenskom veľvyslanectve v Bagdade od pána
veľvyslanca Miloslava Naďa, ktorý bol veľmi ústretový a otvorený ku ďalšej vzájomnej
spolupráci“, uviedol riaditeľ organizácie Caritas Iraq, Nabil Nissan.

Vojna v roku 2003 a následný pád Sadamovho režimu v Iraku v apríli toho istého roku
spôsobila veľkú nestabilitu v krajine, ako aj humanitárnu krízu. Táto sa napriek rozsiahlej pomoci
organizácií Spojených Národov, ako aj iných humanitárnych organizácií stále prejavuje
nedostatkom takých základných ľudských potrieb, ako sú potraviny, pitná voda či zdravotnícky
materiál.

Slovenská katolícka charita sa aj týmto spôsobom snaží pomôcť kresťanom v Iraku, ktorí sa
viackrát stali obeťami vražedných útokov a sektárskeho násilia v tejto krajine.