Charitné hospice ľudia podporili 7 759 eurami | Slovenská katolícka charita


Charitné hospice ľudia podporili 7 759 eurami

pridal: wp-dev | dátum: 17. júla 2014 | kategória: Aktuality

Čistý výnos verejnej zbierky Blízko pri človeku – Pomáhame žiť až do konca, ktorú SKCH organizovala od 1. novembra 2013 do 31. januára 2014 predstavuje 7 759,49 eura. Výnos zbierky charita prerozdelila na pomoc hospicom a agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré patria pod arcidiecézne a diecézne charity. Hospice SKCH podporila sumou 6 259,49 eura a to následne: Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, ktorý prevádzkuje Arcidiecézna charita Košice získal 2 000 eur, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, ktorý prevádzkuje Spišská katolícka charita získal 2 000 eur a Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, ktorý prevádzkuje Diecézna charita Nitra získal 2 259,49 eura. Zvyšných 1 500 eur bolo rozdelených medzi agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v šiestich diecéznych a arcidiecéznych charitách.

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme!