Charitné Vianoce

Váš dar pre seniorov pošlite na účet: SK37 0900 0000 0001 7687 5345 variabilný symbol: 2266

Podpor kampaň na FB a IG