Charitné Vianoce | Slovenská katolícka charita
           
               

Charitné Vianoce

V online zbierke, prebiehajúcej súčasne s kampaňou do konca decembra 2019, sa vyzbieralo 1 200 eur. Získané prostriedky boli použité na nákup potravín a hygienických potrieb pre seniorov žijúcich v bratislavskom kraji, ktorí to potrebujú najviac. Okrem toho je však už spomínaným úspechom upozornenie na tému pomoci seniorom a vzájomné povzbudenie k spoločne strávenému času prostredníctvom výziev, ktoré si v čase sviatkov našli silnú odozvu.

Váš dar pre seniorov pošlite na účet: SK37 0900 0000 0001 7687 5345 variabilný symbol: 2266

Podpor kampaň na FB a IG