Charitný domov v Dolnom Smokovci prešiel pod správu Spišskej katolíckej charity | Slovenská katolícka charita


Charitný domov v Dolnom Smokovci prešiel pod správu Spišskej katolíckej charity

pridal: charita | dátum: 2. novembra 2020 | kategória: Aktuality

Charitný domov v Dolnom Smokovci je verejnosti už dlho známy ako miesto, kde ľudia môžu načerpať nielen fyzické, ale aj duševné sily. Počas roka ponúka pre ľudí vždy zaujímavú ponuku rôznych duchovno-rekreačných pobytov.

Počas uplynulých dní však v správe tohto domu došlo k viacerým zmenám. Správu domu po Slovenskej katolíckej charite prebrala od 1. novembra diecézna – Spišská katolícka charita. 

„K zmene správy charitného domova v Smokovci do rúk Spišskej katolíckej charity sme pristúpili, aby bola zabezpečená už nevyhnutná rekonštrukcia. Cieľom je zachovať CHD ako miesto duchovnej i telesnej rekreácie v podmienkach vyhovujúcim súčasným (i budúcim) potrebám.

Zároveň by sme touto cestou chceli poďakovať sestrám v Smokovci za ich zaslúžilú činnosť i modlitby a zaželať im veľa Božej milosti do ďalších rokov v ich ďalšom pôsobisku“,
uviedol generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman.

Riaditeľ SpKCH, Pavol Vilček vníma túto situáciu ako veľkú výzvu: “Keďže je to dielo otca biskupa Vojtaššáka, pre Spišskú katolícku charitu je to výzva. Chceme prestavať a rozšíriť dnešný charitný domov a postaviť nové zariadenia pre starých a aj pre deti. Všetkým, ktorí nám chcú pomôcť vopred ďakujeme.”

Charitný domov v Dolnom Smokovci má bohatú históriu. Jeho počiatky siahajú až do roku 1929, kedy otec biskup Vojtaššák kúpil tento dom pre potreby charity od grófa Karatsonyho. Pôvodne tu boli postavené dve budovy. Tretia stavba, dnešný charitný domov, bol postavený v roku 1938 ako ozdravovňa pre deti. Cez vojnu došlo aj k požiaru istých objektov.

V roku 1949 bola väčšina objektov znárodnená a zostal len charitný domov, kde sa organizovali duchovné obnovy pre kňazov. Po roku 1990 štát vrátil Cirkvi majetok v Dolnom Smokovci a opäť sa tu obnovili duchovné cvičenia a rekreácia, ktoré trvajú až dodnes.