Charity z celého Slovenska sa stretli v Dóme sv. Alžbety v Košiciach | Slovenská katolícka charita


Charity z celého Slovenska sa stretli v Dóme sv. Alžbety v Košiciach

pridal: wp-dev | dátum: 21. novembra 2011 | kategória: Aktuality

foto: Michal Fulier

Slovenská katolícka charita a Arcidiecézna charita Košice

Teologická fakulta – Katedra sociálnej práce

Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza

Sociálna subkomisia KBS

V sobotu, 19. novembra 2011, usporiadali Púť charít do Dómu sv. Alžbety. V rámci nej sa uskutočnila konferencia, ktorá bola súčasťou oslavy 20. výročia činnosti arci / diecéznych charít na Slovensku a dňu Sv. Alžbety Uhorskej, patrónky charitatívnych organizácií. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 250 ľudí, najmä zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Program Konferencie – 19.11.2011

„ Média a kominácia s nimi v čase hospodárskej krízy a sociálneho úpadku, úloha, význam a poslanie charít „

7.45 – 8.30Príchod a prezentácia účastníkov konferencie Átrium Teologickej fakulty Košice

8.30 – 8.45 Úvodné pozdravy

Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ ADCHKošice

Mons. Štefan Sečka, sídelný biskup spišskej diecézy

Mgr.Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH

8.45 – 10.15 Život sv. Alžbety – motivácia pre charitného pracovníka /prof. Jurko, Teologická fakulta/

Prednáška o činnosti Charít pod názvom „20 rokov Charity na Slovensku“

/Mgr. Barát, Diecézna charita Nitra/

– význam,vplyv a činnosť médií v čase hospodárskej krízy a zhoršujúcej sa ekonomickej situácie obyvateľstva

– komunikácia organizácií a inštitúci čase hospodárskej krízy

Predstavenie jednotlivých Charít /max. 5 min prezentácia/

– aula Teologickej fakulty

Diskusia

10.30 Sv. omša v Dóme sv. Alžbety / o.arcibiskup Bober, o. biskup Sečka/

12.00 – 13.00 Občerstvenie / obed

13.00 -16.00 Pokračovanie programu

Diskusia

Agapé na Arcibiskupskom úrade

16.00 Ukončenie programu

Sv. omša v Dóme sv. Alžbety koncelebroval otec biskup Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a prezident SKCH, bola prístupná širokej verejnosti.

Súčasťou Púte charít bolo aj otvorenie výstavy v Dóme sv. Alžbetys názvom Stanice kalvárie – Dnes a tu – spojenie maľby Fera Guldana s fotografiami štyroch autorov (Michala Fuliera, Andreja Lojana, Laca Maďara a Matúša Zajaca) v jednotnom výslednom diele. Výstava predstavuje súbor 15 zastavení Krížovej cesty v obraze dokumentárnej fotografie, pretože zastavenia sa aj dnes odrážajú v rozmanitých životných situáciách. Výtvarník Fero Guldan svojim osobitým videním dotvoril každé zastavenie do svojbytného umeleckého diela. Výstavu dotvára cyklus pastelov od Michala Bogára a sochy z dreva od Jozefa Bartu. Je to výnimočná udalosť, pretože súčasné umenie sa stalo súčasťou živého kostola. Výstava je pre všetkých prístupná v Dóme sv. Alžbety.

Celoslovenské stretnutie charít pokračovalo spoločným agapé na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Zástupcovia SKCH tam ocenili bývalých i súčasných zamestnancov charity za dlhoročné zásluhy v tomto charitnom povolaní. Pretože „kresťanstvo je náboženstvom milosti. Preto práca ľudí v charite nie je len uplatňovanie sociálnej náuky Cirkvi v praxi, nie je to iba snaha o to, aby chudobní počuli hlas Cirkvi. Pracovníci charity sa snažia aj o to, aby naopak, hlas chudobných bol vypočutý Cirkvou, predstaviteľmi štátu a spoločnosťou“, dodal Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Účastníci si tam mohli pozrieť aj mini fotovýstavu, ktorá predstavila víťazné fotografie letnej súťaže s názvom Moje dobročinné leto a sériu obrázkov zložených z obálok časopisu Charita a jej premeny za 20 rokov.

Konferencia sa uskutoční s podporou :Združenia Feman / Partner Nadácie Hanns Seidel Stiftung,e V v SR


„20 rokov od obnovenia činnosti Slovenskej katolíckej charity znamená krok vpred, vytvorila sa jej celoslovenská štruktúra, štruktúra diecéznych charít, ale asi to najviac, čo sa urobilo, je, že rastú ľudia v tejto službe blížnemu“, hovorí Ing. Mgr. Juraj Barát, bývalý generálny sekretár SKCH, súčasný riaditeľ Diecéznej charity Nitra a Depaul Slovensko, no.

V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych/arcidiecéznych charít (DCH) a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje približne 1 300 zamestnancov a 1 000 dobrovoľníkov. Ročne poskytne pomoc viac ako 90 000 ľuďom v núdzi.

foto: Michal Fulier