Chcem darovať 3% | Slovenská katolícka charita
           
               

Chcem darovať 3%

AKO POSTUPOVAŤ?

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3% z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.


1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2023 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 3% (kliknite pre stiahnutie)

c/ vyplnené tlačivá spolu s potvrdením o dobrovoľníckej činnosti doručte do 30. APRÍLA 2024 na svoj daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:
– fyzická osoba  typ A (kliknite pre stiahnutie) / potvrdenie o podaní daňového priznania typ A
– fyzická osoba  typ B (kliknite pre stiahnutie) / potvrdenie o podaní daňového priznania typ B

Vyplnené tlačivá spolu s potvrdením o dobrovoľníckej činnosti doručte do 1. APRÍLA 2024 na svoj daňový úrad.

Potrebné údaje, ak si vypĺňate svoje formuláre:
IČO: 00179132 (zarovnáva sa sprava)
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
Názov: Slovenská katolícka charita
Ulica: Kapitulská
Číslo: 308/18
PSČ: 814 15
Obec: Bratislava