Chcem darovať 3% | Slovenská katolícka charita
           
               

Chcem darovať 3%

AKO POSTUPOVAŤ?

Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.


1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2019 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 3% (kliknite pre stiahnutie)

c/ vyplnené tlačivá spolu s potvrdením o dobrovoľníckej činnosti doručte do 30. APRÍLA 2020 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:
– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie) / potvrdenie o podaní daňového priznania typ A
– fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie) / potvrdenie o podaní daňového priznania typ B

Vyplnené tlačivá spolu s potvrdením o dobrovoľníckej činnosti doručte do 31. MARCA 2020 na daňový úrad.

Termín pre podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s potvrdením o zaplatení dane), podania daňového priznania a zaplatenia dane sa posúva až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.