Chcem darovať dva percentá | Slovenská katolícka charita
           
               

Chcem darovať dva percentá

AKO POSTUPOVAŤ?


1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2019 (kliknite pre stiahnutie)
b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% (kliknite pre stiahnutie)
c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2020 na daňový úrad.


2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:
– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie) / potvrdenie o podaní daňového priznania typ A
– fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie) / potvrdenie o podaní daňového priznania typ B
Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2020 na daňový úrad.

Termín pre podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s potvrdením o zaplatení dane), podania daňového priznania a zaplatenia dane sa posúva až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.