Chudoba sa nevyhýba ani Slovensku. Preto Charita spúšťa kampaň na pomoc Slovákom v krízových situáciách. | Slovenská katolícka charita


Chudoba sa nevyhýba ani Slovensku. Preto Charita spúšťa kampaň na pomoc Slovákom v krízových situáciách.

pridal: charita | dátum: 16. novembra 2018 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita v súvislosti so Svetovým dňom chudobných (18. november) konštatuje, že Slováci trpia rôznorodou chudobou. Staršie aj mladšie ročníky trpia nielen nedostatkom financií či malým materiálnym vlastníctvom, ale aj chudobou vzťahov. Práve chudobu vzťahov demonštruje prostredníctvom 7 skutočných fascinujúcich príbehov na najnovšej výstave fotografií Z tmy na svetlo, ktorá bude v rôznych kútoch Slovenska. Verejnosť môže podporiť aktivity Charity v tejto oblasti príspevkom na celoslovenskú zbierku Blízko pri človeku.

Rizikom príjmovej chudoby bolo vlani ohrozených 650 000 obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 12,4 % z celkovej populácie.Vyplýva to z údajov zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2017. Zo zistení Štatistického úradu SR tiež napríklad vyplýva, že oproti roku 2016 vzrástla chudoba najmä v neúplných domácnostiach s jedným a viac deťmi. Najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej chudoby sú podľa úradu deti vo veku do 18 rokov.

Na základe dennej starostlivosti o približne 23 000 slovenských klientov Charita tiež zdôrazňuje, že v neposlednom rade je závažný problém aj chudoba vzťahov. Dešpekt, nezáujem, fyzické i psychické týranie od najbližších, stoja za mnohými krízovými životnými situáciami ľudí – od detí až po seniorov. Na pomoc týmto ľuďom spúšťa SKCH celoslovenskú zbierku s názvom Blízko pri človekuZbierka bude trvať do konca roka 2018. Jej výnos bude použitý na podporu kvalifikovanej charitnej činnosti zameranej špeciálne na pomoc v krízových situáciách s ohľadom na zachovanie ľudskej dôstojnosti a rozvoj osobnosti prijímateľa pomoci na Slovensku. Dar teda bude použitý aj pre deti bez rodinného zázemia, ženy a matky v krízových situáciách, nevyliečiteľne chorých či ľudí túžiacich vyhrať boj so svojimi závislosťami. „Všetky náročné životné príbehy našich klientov, ktoré sme spracovali, sú inšpiratívne a ilustrujú aj to, že pre ľudí v ťažkých životných situáciách existuje cesta von. Spolu s Charitou a podporou verejnosti dokáže človek vyjsť z tmy na svetlo,“ konštatuje generálny sekretár SKCH Erich Hulman. Našu výstavu prepájame aj so spustením celoslovenskej zbierky s názvom Blízko pri človeku 2018. O tejto zbierke si záujemcovia môžu prečítať viac aj na našej internetovej stránke www.blizkopricloveku.sk,”dodáva Erich Hulman.

Na celom Slovensku reaguje SKCH prostredníctvom arcidiecéznych a diecéznych charít rôznorodou činnosťou na moderný fenomén chudoby vzťahov – nárast osamotených ľudí. Jedným z najnovších aktivít Charity v hlavnom meste je projekt s názvom Podaj ruku – Získaj srdce. „Podstatou je vyplniť samotu seniorov a vybudovať im nové vzťahy.  Snažíme sa pritom vzťah vybudovať predovšetkým medzi mladými a seniormi. Cieľom je, aby sa aj mladí ľudia učili iným hodnotám, aby si vytvárali vzťah a na druhej strane, aby seniori neprežívali jeseň života sami, jednoducho, mali pri sebe nejakého človeka, vysvetľuje Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity. Vyškolení dobrovoľníci budú osamoteným seniorom robiť spoločnosť, pomáhať im pri základnej starostlivosť o domácnosť, nakupovať s nimi, sprevádzať ich k lekárovi či na bohoslužbu.