Chudobní potrebujú najmä dôstojnosť a motiváciu vytrvať na ceste k nezávislosti | Slovenská katolícka charita


Chudobní potrebujú najmä dôstojnosť a motiváciu vytrvať na ceste k nezávislosti

pridal: wp-dev | dátum: 17. októbra 2017 | kategória: Slovensko

„Ústredným heslom, o ktoré sa Slovenská katolícka charita opiera pri pomoci núdznym doma i v zahraničí, je ľudová múdrosť: Daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň; naučíš ho loviť, dáš mu potravu na celý život,“ hovorí na Medzinárodný deň boja proti chudobe Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Hoci žijeme v pokrokovej dobe, extrémna chudoba zasahuje po celom svete milióny ľudí. Aj v 21. storočí totiž mnohým chýba naplnenie základných potrieb ako jedlo, pitná voda, zdravotná starostlivosť či strecha nad hlavou. Zmierňovanie chudoby vo svete je neustálou otázkou. Slovenská katolícka charita (SKCH) ako náš najväčší poskytovateľ sociálnej starostlivosti podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi bez rozdielu – už 90 rokov im prinavracia dôstojnosť a začleňuje ich naspäť do spoločnosti. A robí tak nielen doma, ale i v zahraničí.

Pomoc v slovenských regiónoch

Prostredníctvom siete svojich diecéznych a arcidiecéznych charít pôsobí SKCH na území celého Slovenska. Do centier charít prichádzajú ľudia v núdzi dennodenne a naši pracovníci im poskytujú starostlivosť prostredníctvom zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb. „Aj napriek informáciám o zvyšujúcej sa životnej úrovni nás čoraz častejšie vyhľadávajú ľudia, ktorí prišli o domov a ľudia, a rodiny ocitajúce sa náhle v krízovej situácii kvôli chorobe alebo smrti jedného z členov. Stretávame sa aj s rodinami, kedy obaja rodičia pracujú a napriek tomu nedokážu riadne zabezpečiť všetky potreby, pretože ich príjmy pokrývajú len náklady na ubytovanie a skromnú stravu,“ hovorí Miroslav Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity.

Prvým krokom býva zabezpečenie základných životných potrieb. Regionálne charity poskytujú ľuďom v núdzi jedlo, ošetrenie, oblečenie či inú materiálnu pomoc. To však nie je jediné, čo potrebujú. „S každým klientom či rodinou sa snažíme pracovať. Našim hlavným cieľom je ich sprevádzať, poskytovať im oporu, posilňovať ich pri zakopnutiach a motivovať v zotrvaní. Ľudí v učíme meniť svoj život, čeliť problémom a hľadať spôsoby ich riešenia tak, aby sa stali v budúcnosti samostatnými. Je to však úloha náročná a dlhodobá,“ vysvetľuje Dzurech.

Starostlivosť o najchudobnejších

SKCH bojuje proti chudobe aj v zahraničí. Pomoc poskytuje v dvoch afrických rozvojových krajinách, Ugande a Rwande. V oboch prevádzkuje centrá pre tú najzraniteľnejšiu skupinu – deti. Zatiaľ čo v Ugande sa SKCH systematicky stará o viac ako 50 detí infikovaných vírusom HIV, v detskom centre v Rwande poskytuje pomoc a vzdelanie viac ako 40 deťom z neľahkých rodinných pomerov. Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® podporuje SKCH chudobné deti v 7 krajinách, ktorým tak umožňuje prístup k vzdelávaniu a zabezpečuje im výživu a zdravotnícku starostlivosť. Vďaka ľuďom ochotným pomôcť bolo od roku 1996 podporených viac ako 5 250 detí, ktoré dostali možnosť navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál.