Činnosť charity ohrozuje pandémia | Slovenská katolícka charita


Činnosť charity ohrozuje pandémia. Pomôcť môžu aj Vaše 2 %

pridal: charita | dátum: 2. marca 2021 | kategória: 2%

Každoročné venovanie 2 % je obrovskou pomocou pre neziskové organizácie, ktoré sa denne venujú odkázaným ľuďom na Slovensku a často tak v úlohe pomáhajúceho zastupujú štát. Slovenská katolícka charita upozorňuje, že tento rok v dôsledku pandémie je pomoc 2% pre mnohých dokonca existenčne dôležitá. Zahodiť lenivosť a vyplniť papier navyše môže pomôcť naozaj mnohým.

Len málokto si uvedomuje, aký dopad má pandémia na činnosť neziskových organizácií, ktoré dnes pomáhajú čoraz väčšiemu počtu ľudí prichádzajúcich o zamestnanie, nehovoriac o tisíckach tých, ktorých sociálna situácia bola zložitá už pred pandémiou. Slovenská katolícka charita, ktorú pandémia postihla stratou darov na financovanie približne 300 služieb a zariadení, sa dnes pýta, čo bude s klientmi, ktorí v prípade zavretia zariadení prídu o náhradné domovy. Ich núdza je pre spoločnosť často neviditeľná, lebo sa ich ujala práve charita.

Ak ešte premýšľate nad tým, či vôbec a komu venovať 2 % z vašich daní z príjmu, verte, že aj u nás nájdete množstvo organizácií, ktoré sa venujú závažným sociálnym témam a odstráneniu chudoby na Slovenku aj v zahraničí. Jednou z nich, ktorej môžete pomôcť, pričom vás pomoc nič nestojí, je aj Slovenská katolícka charita.

V Slovenskej katolíckej charite koordinujeme celonárodné zbierky na pomoc ľuďom v krízovej situácii. Najznámejšie z nich sú Zbierka školských pomôcok, organizovaná vždy v lete a začiatkom septembra, a najväčšia potravinová zbierka na Slovensku. V Projekte farských charít budujeme sieť lokálnych dobrovoľníkov, ktorí sú predĺženou rukou organizácie a vedia jednak identifikovať rodinu či jedinca, ktorí potrebujú pomoc, jednak im túto pomoc od nás – z charity citlivo sprostredkovať. Tak predchádzajú tomu, aby ľudia v núdzi končili na ulici, aj keď ich nezachytí sociálna podpora štátu alebo ak je táto podpora nedostatočná. A príbehov podľa tohto scenára je na Slovensku neuveriteľne veľa.

Zahodiť lenivosť a vyplniť papier navyše môže pomôcť naozaj mnohým.

Okrem pomoci na Slovensku sa venujeme sprístupňovaniu vzdelania pre tisícky detí v zahraničí, ktoré by inak nemohli chodiť do školy a v detstve – ako aj neskôr v dospelosti – by trpeli chudobou. Charita pomáha vyše 5 000 deťom zaradeným do programu Adopcie na diaľku® a spravuje charitné centrá pre deti z chudobných rodín a siroty či polosiroty s HIV vírusom v Ugande a Rwande. V desiatkach projektov poskytuje humanitárnu pomoc v krajinách Blízkeho východu či v susednej Ukrajine a tak pomáha aj ľuďom, ktorých zasiahla vojna a museli opustiť svoje domovy.

Pomáhame vďaka vašej štedrosti

Akokoľvek klišéovito to znie, je to pravda. Neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby na Slovensku sú zo strany štátu podfinancované, kvôli čomu sú nútené hľadať pomoc vo verejných daroch a žiadať ľudí, aby sa podelili o svoj dostatok. Na ich dvere dnes klopú tisícky tých, ktorých pandémia postihla najviac.

Nebuďme ľahostajní a využime pomoc, ktorá nás nič nestojí: Odovzdajme 2 % organizácii, ktorej systém pomoci je omnoho adresnejší než obmedzená pomoc štátu a stojí na ľuďoch, ktorým na pomoci naozaj záleží.

Slovenská katolícka charita pomáha seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, rodičom v krízových situáciách, týraným ženám a ľuďom bez domova. Čo je však výnimočné, pomáha inak. Vďaka lokálnej podpore jednotlivých zariadení vie poskytnúť adresnú pomoc práve tým, ktorí to potrebujú najviac, a vďaka poznaniu regiónu usiluje o pomoc, ktorá pôsobí dlhodobo.

Venovať nám 2 % z vašich daní z príjmu a podporiť nás môžete TU.

Ďakujeme!