Cudzinci prispievajú k rozvoju našej krajiny | Slovenská katolícka charita


Cudzinci prispievajú k rozvoju našej krajiny

pridal: charita | dátum: 20. júna 2019 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa utečencov predstavuje slovenskej verejnosti novú publikáciu s názvom Náš spoločný domov (Common home), ktorá na základe rozsiahlych údajov a hĺbkovej analýzy opisuje, akým spôsobom migranti prispievajú k rozvoju našej spoločnosti. Charita zároveň vyhlasuje 2. ročník literárnej a audiovizuálnej súťaže s rovnomerným názvom.

„Migranti prispievajú k ekonomike Slovenska významným spôsobom. Prinášajú potrebné zručnosti, podporujú inovácie, pracujú v oblastiach, v ktorých je miestna pracovná sila nedostačujúca. Prinášajú nové impulzy, stimuly a inovácie do každodenných medziľudských kontaktov a sociálnych vzťahov, ako i do oficiálnych inštitucionálnych kontaktov na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni.” Aj takéto sú závery publikácie Náš Spoločný domov, vysvetľuje Miroslav Janák z projektu MIND, ktorý realizuje Slovenská katolícka charita.

Na základe výskumu a skúseností z prvej ruky v 11 krajinách EÚ zároveň vychádza séria publikácií s názvom Spoločný domov, ktorá skúma súčasnú realitu migrácie a jej vplyv na rozvoj prijímajúcich komunít migrantov a ich miesta pôvodu. Týchto 11 štúdií zároveň zdôrazňuje bariéry a možnosti, akými migranti môžu prispieť k rozvoju. Navyše, séria Spoločný domov poskytuje odporúčania pre politikov v jednotlivých krajinách.

Link na sériu
https://www.caritas.eu/common-home-series/

Zaujíma Vás téma migrácie? Premýšľate o tom, aká je úloha Slovenska pri prejavovaní solidarity a pomoci utečencom? Trápi Vás neznášanlivosť a intolerancia voči cudzincom? Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa utečencov vyhlasujeme 2. ročník literárnej a audiovizuálnej súťaže. Napíšte esej alebo natočte krátke video na jednu z vybraných tém a vyhrajte cestu do bezpečných regiónov v Iraku. Viac informácii o súťaži nájdete: http://cojedomov.sk/.

Projekt MIND je realizovaný spolu s ďalšími partnerskými organizáciami Charity v Rakúsku, Bavorsku, Bulharsku, Českej republike, Holandsku, Belgicku, Taliansku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku a regionálnym sekretariátom Caritas Europa. MIND ( Migrácia. Prepojenie. Rozvoj) je trojročný projekt, financovaný Európskou komisiou, zameraný na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti, o otázkach rozvoja a o podpore rozvojového vzdelávania v Európskej únii.

Projekt MIND je financovaný Európskou úniou.