Ďakujeme štedrým darcom vianočných darčekov. | Slovenská katolícka charita


Ďakujeme štedrým darcom vianočných darčekov.

pridal: wp-dev | dátum: 4. januára 2016 | kategória: Aktuality

Medzi najmenších klientov SKCH patria deti, ktorých rodičom bol udelený azyl, alebo doplnková ochrana. Práve v ich mene sa chce SKCH poďakovať dobrodincom z Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinandemetza v Bratislave a farnosti Sv. Cyrila a Sv. Metoda na Puškinovej ulici v Bratislave. Aj vďaka ich iniciatíve “Vianočný Anjel” sa vyzbieralo množstvo darčekov, z ktorých mali deti obrovskú radosť.

Rovnako veľké ďakujem patrí aj exallievom don Bosca z Bratislavy. Aj ich darčeky ktoré venovali deťom, im vyčarili veľké úsmevy a žiariace očká. Združenie exallievov don Bosca tvoria saleziánski odchovanci, ktorí sa riadia heslom, ktoré zanechal patrón saleziánov: „Buďte čestní občania a dobrí kresťaniaa snažia sa robiť spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, hodnotami a konaním.”