Dar znevýhodneným deťom a sirotám | Slovenská katolícka charita


Dar znevýhodneným deťom a sirotám

pridal: wp-dev | dátum: 28. septembra 2010 | kategória: Aktuality

Niekoľko kilometrov na juh od Port-au-Prince v meste Carrefour, ktoré bolo silne postihnuté zemetrasením sa nachádza domov pre handicapované deti a siroty, ktorý spravuje miestna Kongregácia malých sestier sv. Terezky Ježiškovej (Petites soeurs de St. Therese de l’Enfant Jésus). V dome sa nachádza 20 detí, ktoré tam trvale bývajú a starajú sa o ne ženy z okolia spolu so sestrami.

Sr.Tereza, ktorá je zodpovedná za domov, hovorí: „Deti, ktoré tu žijú, sú vo veľmi ťažkej situácii. Nemá sa o ne kto postarať. Rodičov buď nemajú, alebo sú veľmi chudobní. Potrebujú základné potreby ako oblečenie, jedlo či hygienické potreby. Naša rehoľa nemá prostriedky, aby zabezpečila všetky nevyhnutnosti, no snažíme sa im pomôcť ako sa dá.“ SKCH sa preto rozhodla zabezpečiť pre postihnuté deti základné potraviny, ktoré by im mali vystačiť na obdobie troch mesiacov a aspoň takýmto malým darom uľahčiť ich ťažkú situáciu.

Handicapovaní ľudia sú na Haiti veľmi zraniteľní. Často krát nemajú prístup k vzdelaniu, čím sa im minimalizujú šance zaradiť sa do normálneho života a nájsť si prácu. Neposkytuje sa im taká starostlivosť, aká je bežná v našich podmienkach a väčšinou sú veľkou záťažou pre svoje okolie. Pomoc zo Slovenska im takto aspoň na najbližšie obdobie zabezpečí každodenný prísun potravy, ktorý by vlastnými silami len ťažko dostali.