Daruj 2% z daní | Slovenská katolícka charita


Daruj 2% z daní

pridal: charita | dátum: 14. februára 2020 | kategória: 2%

Blíži sa termín podania daňového priznania a s ním i možnosť poskytnutia 2 % z Vašich daní organizácii, ktorej aktivity sú Vám blízke. Teraz je čas rozhodnúť. Veríme, že vybrať jednu spomedzi mnohých je ťažké, preto sa na Vás obraciame s prosbou o venovanie pozornosti našej práci.

Slovenská katolícka charita pomáha približne 30-tisíc ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, národnosť či farbu pleti. V takmer 230 charitných zariadeniach poskytujeme pomoc seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, rodičom v krízových situáciách a ľuďom bez domova. Rozvíjame projekty so zameraním na pomoc migrantom, obetiam obchodovania s ľuďmi a detským utečencom pre ich opätovnú integráciu a budovanie samostatnosti. To často znamená záchranu od života na ulici a ďalšej závislosti na sociálnej podpore. Poskytujeme humanitárnu pomoc v zahraničí a prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku dávame šancu na vzdelanie deťom zo siedmych krajín sveta. Okrem toho prevádzkujeme aj centrum pre HIV pozitívne deti v Ugande. Meníme aktuálne podmienky života jednotlivcov s dôrazom na zlepšenie podmienok pre budúcnosť spoločnosti.

Na čo sme využili 2 % v minulosti?

Poznáme mnoho rodín s jedným či oboma rodičmi na hrane chudoby, v ktorých trpia aj deti. Tieto rodiny bojujú s nedostatkom jedla, nevyhovujúcim bývaním a s ťažkosťami pri získavaní zamestnania a vzdelania. V našich centrách poskytujeme poradenské a sociálne služby pre ich stabilizáciu, duchovnú a materiálnu podporu. Týmto spôsobom sa nám v minulom roku podarilo pomôcť aj matke s dvoma deťmi zo Spišského regiónu, ktorej hrozilo odobratie detí do detského domova, no v poslednej chvíli nás požiadala o pomoc. Aj vďaka Vašim 2 % z daní je rodina stále spolu.

Zmiesť chudobu zo sveta nie je možné, my však veríme, že každý život a každý úsmev sa počíta. A tak i Vaše 2 %. Pridajte sa k našej pomoci a umožníte nám i naďalej meniť osudy ľudí na miestach, kde len zdanlivo niet východiska.

Vďaka Vašej podpore môžeme byť aj v roku 2020 blízko pri človeku. ĎAKUJEME!