Daruj rúško: Aby nebolo ihly bez nite a núdzneho bez rúška | Slovenská katolícka charita


Daruj rúško: Aby nebolo ihly bez nite a núdzneho bez rúška

pridal: charita | dátum: 14. apríla 2020 | kategória: Dobrovoľníctvo

Projekt je odpoveďou na akútny nedostatok v distribúcii ochranných prostriedkov pre sociálnych pracovníkov venujúcich sa ohrozeným skupinám, ako i pre tieto skupiny.

Vypočítali sme, koľko materiálu je treba na vyplnenie medzery, ktorú momentálne v charite pociťujeme. Ide o minimálne množstvo 2 500 rúšok, a teda 240 m² látky, 50 km nití, 1 km gumy. Tie sme zakúpili a mali v úmysle distribuovať cieľovým skupinám, aby materiál vlastnými silami spracovali. No vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa do projektu prihlásili, môžeme darovať už hotové rúška a tak pomôcť aj iným zariadeniam, ktoré si materiál nevedia zabezpečiť sami.  

Nemalá časť materiálu alebo rúšok putovala našim diecéznym a arcidiecéznym charitám v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, Rožňave, Poprade a na Spiši a k nim pričleneným farským charitám. Ďalšie stovky kusov sa rozdali napr. spoločenstvu kapucínov či magistrátu hlavného mesta. Ušité rúška putovali do seniorských zariadení, nocľahární, predajní potravín, nízkoprahových centier, ale i do rúk občianskym združeniam a neziskovým organizáciám. Na šitie sme použili len nový materiál, vhodný pre zdravotnícke zariadenia, a vďaka tomu ich mohli prijať aj nemocnice.

Vieš to s ihlou? Pridaj sa k nám!

Stále hľadáme šikovných a ochotných ľudí, ktorí vedia narábať so šijacím strojom, ale i zariadenia hľadajúce pomoc. „Momentálne by sme chceli vyzvať ďalšie organizácie a zariadenia, ktoré by potrebovali ušiť rúška. Dostali sme darom ďalší materiál, z ktorého sa môže šiť,“ vysvetľuje Viera Vranková, hlava projektu Daruj rúško. Dobrovoľníkov hľadáme najmä v lokalitách mesta Bratislava, Trnava, Žilina, Prešov, Košice a Spišská Nová Ves.

Zapojiť sa môžu aj spoločnosti

Požiadavky, ktoré dostávame, prevyšujú naše zásoby i prostriedky na zabezpečenie vlastnými silami. „Počty rúšok sú veľmi vysoké, a preto by sme uvítali ďalších partnerov, ktorí by nás podporili či už materiálovo alebo finančne, nakoľko my rúška darujeme a naše finančné kapacity sú veľmi obmedzené,“ dodáva manažérka projektu.

Teraz je ten správny čas!

Nikto by nemal byť bez rúška, bez rozdielu v sociálnom postavení, bez ohľadu na to, či má niekoho, kto mu rúško ušije. V našich zariadeniach pracujeme so seniormi, ktorí trpia ohrozením zdravia, ale i s ľuďmi bez domova, ktorí nemajú stály prístup k hygiene a opratiu rúška, aby ho mohli používať opakovane. Nedostatok ochranných pomôcok, ktorý pociťujeme, akokoľvek by bol veľký či azda malý, môže preto znamenať nekontrolované rozšírenie ochorenia.

Hľadáme partnera, ktorý nám pomôže cítiť sa o niečo bezpečnejšie a ďalej pomáhať. Pre nás, našich núdznych a vašich blízkych.

Za akúkoľvek pomoc vám vopred ďakujeme.  

* * *

Záujemcovia o rúška, dobrovoľníci a sponzori nás môžu kontaktovať na e-mailovej adrese daruj.rusko@charita.sk. Prispieť na pomoc projektu môžete TU.