Deň s mamami v núdzi v Skalici | Slovenská katolícka charita


Deň s mamami v núdzi v Skalici

pridal: charita | dátum: 18. mája 2023 | kategória: Aktuality

Deň matiek sme oslávili v kruhu mám, ktorým pomáha Farská charita v Skalici. Mamy s deťmi sú stále ohrozenou skupinou, a ostávajú ňou aj po pandémii či zdražovaní cien energií a potravín. Preto naše úsilie podporovať ženy s deťmi ostáva jednou z priorít.

Farská charita Skalica sa dlhodobo venuje pomoci mamičkám, ktorým rodinný rozpočet nedovoľuje si kúpiť aj základné jedlo, hygienu, majú problémy so zabezpečením si vhodného bývania, ošatenia detí, niektoré ostávajú bez pomoci partnera, s dlhmi či traumami. Materiálna a potravinová pomoc, vrátane sprevádzania, poradenstva v ťažkých životných situáciách, ostáva v terénnej sociálnej práci farskej charity stále prioritou.

Ďakujeme firme Nestlé, a skvelým srdečným kuchárom z divízie Nestlé Professional, Štefanovi Meszárošovi a Štefanovi Szrsenovi, za fantastický obed aj tvorivé zdobenie sladkosti pre deti. Užili sme si to všetci, a najmä, dobre nám padlo si posedieť a porozprávať sa mimo bežného kolotoča starostlivosti o rodinu, domácnosť či prácu. Taktiež ďakujeme zamestnancom Nestlé za podporu a darčeky pre mamy v núdzi. Pomoc sme venovali konkrétne mamám z azylových domov v Skalici a Holíči a mamám, s ktorými sa aktuálne stretávame v terénnej sociálnej intervencii.

„V rámci našich CSR stratégií (Corporate social responsibility – spoločenská zodpovednosť) máme viacero strategických projektov. Jeden pilier je enviromentálna podpora, ďalší pilier je podpora zdravej životosprávy, pohybu a detí, keďže sme potravinárska firma. Samozrejme, ďalším z pilierov je aj podpora komunít a ľudí v núdzi. V rámci tohto pilieru sa snažíme spolupracovať so Slovenskou katolíckou charitou na viacerých aktivitách, za posledný rok to bola najmä pomoc Ukrajine, pomoc utečencom,“ vysvetľuje Ľubica Novotná Corporate Affairs Manager Nestlé Slovensko s.r.o.

Príjemná akcia sa konala v Pastoračnom centre sv. Urbana v Skalici a zorganizovala ju Barbora Vajlová, vedúca Farskej charity Skalica a koordinátorka farských charít Bratislavskej arcidiecéznej charity.