DETI NA HAITI SA TEŠIA NOVEJ ŠKÔLKE | Slovenská katolícka charita


DETI NA HAITI SA TEŠIA NOVEJ ŠKÔLKE

pridal: wp-dev | dátum: 9. mája 2011 | kategória: Aktuality

POZRITE SI VIDEO Z VYSTÚPENIA DETÍ PRI SLÁVNOSTNOM OTVORENÍ MATERSKEJ ŠKOLY:


Slovenská katolícka charita (SKCH) úspešne ukončila 3-mesačnú výstavbu štyroch tried materskej školy v Cazeau, ktorú spravuje miestna kongregácia malých sestier sv. Terezky. Slávnostná inaugurácia sa konala v pondelok 2.mája za prítomnosti vedúcej misie SKCH na Haiti Evy Zelinovej, riaditeľky a učiteľov školy, predstaviteliek rádu, zástupcov Caritas Internationalis, ako aj samotných žiakov, ktorí si v tento deň po prvýkrát vyskúšali nové priestory školy.

Zemetrasenie 12.januára 2010 spôsobilo na Haiti obrovské škody. Škola sv. Terézie bola takisto zasiahnutá, čoho následkom sa zrútila. SKCH preto už na konci minulého roka naplánovala výstavbu štyroch nových tried pre 250 žiakov materskej školy.

V týchto dňoch je už stavba zrealizovaná. Stalo sa tak aj vďaka všetkým darcom, ktorí prispeli na verejnú zbierku vyhlásenú Konferenciou biskupov Slovenska a Slovenskou katolíckou charitou okamžite po zemetrasení na Haiti. Po vyše roku strávených v provizórnych podmienkach, kedy vyučovanie prebiehalo v stanoch na dvore, sa tak žiaci konečne môžu učiť opäť v dôstojnejších podmienkach.

Sestra Polonne Lops, ktorá je riaditeľkou školy, v slávnostnom príhovore vyjadrila veľkú radosť z prijatia kľúčov od štyroch tried, ktoré budú slúžiť škole sv. Terézie. Citujúc jedného autora vyhlásila: „Otvoriť jednu školu, znamená zatvoriť jednu väznicu. Koľko detí, ktoré by boli v dospelosti veľkým prínosom pre spoločnosť, nemá to šťastie študovať. Naši malí žiaci majú šťastie, že stretli štedré srdcia, ktoré postavili miesto, kde sa môžu skryť pred teplom zo slnka a rôznym nepriaznivým počasím. Za ich usilovnosť a štedrosť im patrí veľká vďaka.“

SKCH usilovne pokračuje v pomoci deťom na Haiti aj cez projekt Adopcia na diaľku®, vďaka ktorému sa už 65 detí teší podpore od svojich nových adoptívnych rodičov. I ďalšie deti z najnúdznejších rodín čakajú na šancu získať vzdelanie, pretože i na základe toho si môžu v budúcnosti zaistiť lepší život. Jednoducho na pomoc nikdy nie je ďaleko – byť blízko nikdy nie je neskoro.

PREDTÝM:

POTOM: