Deti z Albánska zažili skvelý tábor – ďakovný list slovenským darcom | Slovenská katolícka charita


Deti z Albánska zažili skvelý tábor – ďakovný list slovenským darcom

pridal: charita | dátum: 4. júla 2019 | kategória: Adopcia na diaľku®

Od krásneho mora vám všetkým posielame srdečný pozdrav a veľké poďakovanie, pretože vašou zásluhou sme mohli opäť zorganizovať tradičný letný tábor pre všetky deti od 4  do 15 rokov. Účasť je hojná a veľmi sa tešíme,  pretože deti hneď ráno o ôsmej hodine začnú zapĺňať areál centra a všade sa ozýva radosť a spev. Každý deň prichádza 170 detí. Spolupracuje s nami pekná skupinka 22 animátorov  a veľká posila zo Slovenska v zastúpení dobrovoľníkov z VIDESu – Betky a Filipa. Atmosféra je veselá a deti sa venujú rôznym krúžkom a športom podľa svojich záujmov.

Najstaršie dievčatá (13-14 rokov) sa snažia zdokonaliť v kuchárskom umení a každý deň varia talianske cestoviny, rizoto, pečú pizzu. O tú je najväčší záujem. Posledný týždeň budeme vyrábať aj zmrzlinu.

Mladšie dievčatá ( 9-12 rokov) majú kurz šitia a s pomocou všetkých saleziánskych sestier si ušili zásterky, peračníky a  všetko si veľmi pekne vyzdobili.

Ďalšie deti majú kurzy maľovania, kreslenia, tvorivé ručné práce, divadlo, tanec a šport, do ktorého sa zapájajú všetci chlapci. Nechýbajú ani hry na brehu mora. Raz do týždňa všetci ideme k moru a okrem plávania máme rôzne súťaže a hry a víťazi dostanú odmeny.

Tábor, ktorý trvá 3 týždne, ukončíme slávnostným programom, na ktorý pozveme rodičov i všetkých obyvateľov dediny. Každá trieda už pripravuje krátke vystúpenie, v ktorom predstavia hlavnú tému tábora „MOJA MISIA – MOJE POSLANIE“.

Deti sa každý deň zamýšľali, čo dobré môžu urobiť pre kamarátov, pre rodičov a pre ľudí, ktorí žijú v ich blízkosti. Nežijeme len pre seba, ale aj pre iných – v tomto duchu sa nesú naše malé formačné stretnutia počas tábora. Deti už spoznali mnohé podobenstvá, ktoré nám zanechal Pán Ježiš (Samaritán, Vinohradník, Rozsievač, Márnotratný syn…) a snažili sa niečo z toho aj uskutočniť.

Každý deň ukončíme krátkou modlitbou a prosbou za vás, milí naši darcovia. Ste pre nás príkladom kresťanskej lásky a veľkodušnosti.

Deti sa veľmi tešia, že každý rok dostanú pekné farebné tričká, nové lopty, farbičky a rôzny materiál, ktorý využívajú počas tábora, aby sa naučili nové veci, zdokonalili sa v ručných prácach v rámci tvorivých dielní. Rodičia sú tiež veľmi spokojní, pretože tábor nie je len o hre a o zábave, ale aj o zručnostiach i hodnotách, ktoré si deti osvoja pre ich ďalšie formovanie v živote.

Vďaka vám je aj naša činnosť v centre čoraz kvalitnejšia a na vyššej úrovni – cítime to my sestry, ale aj miestne rodiny. Stále viac spoznávame ich ťažkosti a potreby a podľa toho organizujeme aj program pre deti po celý rok i počas prázdnin.

Sme v kontakte so všetkými rodinami a vďaka pomoci, ktorú dostávame cez Adopciu na diaľku®, v mnohých rodinách je aspoň malá nádej, že aj tu sa raz vsetko zmení k lepšiemu.

S veľkou vďačnosťou a láskou myslíme na všetkých našich dobrodincov.

sestra Magdaléna Cerovská a celá osada Tale – Bregdet

Galéria