Deti z Rwandy vo filme | Slovenská katolícka charita


Deti z Rwandy vo filme

pridal: wp-dev | dátum: 27. decembra 2016 | kategória: Aktuality

Foto: Jana Fedáková

Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti v meste Kibeho od svojho otvorenia v máji 2016 už viac ako pol roka zabezpečuje vzdelávanie chudobných detí z okolia tohto pútnického mesta, kde sa odohrali Cirkvou uznané zjavenia Panny Márie. Centrum vytvorilo zázemie pre 43 detí, ktorým umožňuje získať základné predškolské vedomosti a zručnosti a podporiť ich tvorivosť. Takmer polovicu z nich tvoria deti z kmeňa Pygmejov. Členovia tohto kmeňa sú vo všeobecnosti známi pre svoj malý vzrast a v Rwande žijú na okraji a častokrát mimo záujmu spoločnosti. Deťom je okrem vzdelania poskytnutá aj strava a možnosť aktívneho trávenia voľného času pod dohľadom dobrovoľníčky zo Slovenska. Keďže štátnych škôlok je nedostatok a súkromné sú veľmi drahé, Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s miestnou rehoľou pallotínov aj touto formou podáva pomocnú ruku chudobným deťom a ich rodinám.

Na prelome mesiacov november a december 2016 navštívil centrum v Rwande tím filmárov spolu s bývalou dobrovoľníčkou Jankou Fedákovou, aby spoločne natočili krátky dokument, ktorý bude autenticky zachytávať život v centre, osudy detí a ich rodín, ako aj prácu slovenských dobrovoľníčok. Aj touto formou chce SKCH viac upriamiť pozornosť na problematiku vzdelávania a potrebu pomoci v tomto regióne subsaharskej Afriky. Jedno z detí z centra v Rwande, ktoré sa v dokumente objaví, bude tvárou budúcoročnej kampane Pôstna krabička pre Afriku.

Aktivity SKCH v krajinách subsaharskej Afriky Uganda a Rwanda môžete podporiť do konca roka prostredníctvom tohtoročnej celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016, a to priamo na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095, variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.