Deťom z chudobných rodín pred nástupom do školy opäť pomôže charita | Slovenská katolícka charita


Deťom z chudobných rodín pred nástupom do školy opäť pomôže charita

pridal: charita | dátum: 22. augusta 2023 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita materiálne alebo finančne opakovane podporuje vzdelávanie detí, ktoré sú dlhodobo vystavené riziku chudoby.

Deti a mladiství do veku 17 rokov patria do skupiny, ktorých najviac ohrozuje chudoba. Vyplýva to z vlaňajších údajov Štatistického úradu SR, podľa ktorých je ohrozené každé štvrté dieťa na Slovensku, čo predstavuje približne 300 tisíc detí. Najhoršia situácia je pritom v rodinách, kde dieťa vyrastá bez jedného rodiča. Riziko chudoby sa však dotýka aj mnohopočetných rodín.

„Charita sa v duchu svojho poslania zaujíma o ľudí v núdzi, či už ide o jednotlivcov alebo rodiny. Vďaka vybudovanej sieti pomoci tak máme prehľad o ich sociálnej situácii, “ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech. Okrem distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci pre sociálne slabších reaguje aj na potreby rodín, v ktorých žijú školopovinné deti a vďaka tradičnej Zbierke školských pomôcok im pomáha vychystať ich do školy. Na výdavky rodičov školopovinných detí myslí síce aj štát, 100- eurový príspevok je však vyplácaný až v októbri a len čiastkovo kryje náklady spojené so školskou dochádzkou prvákov, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie.

„Uvedomujeme si, že sociálna situácia rodín s deťmi je z roka na rok horšia. Hoci ceny v obchodoch v dôsledku inflácie stúpajú, príjmy rodín, ktorí sú odkázané na pomoc druhých, sa nemenia. Je pre nás však dôležité podporovať ich deti vo vzdelaní, keďže to môže byť príležitosťou, ako sa môžu vymaniť z chudoby,“ hovorí Miroslav Dzurech.

Charita deťom po celom Slovensku preto distribuuje vyzbierané školské pomôcky, prípadne im zo štipendia uhradí cestovné náklady či poplatky súvisiace s návštevou záujmového krúžku. Zozbierané pomôcky smeruje aj do niekdajších detských domovov, dnes Centier pre deti a rodiny.

Charita svoju pomoc adresuje aj rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi či do neúplných rodín. Jednou z príjemcov je aj pani Laura, ktorá sa ako profesionálna matka stará o dve deti a dlhodobo jej pomáha Farská charita Daliborko. „Cením si túto pomoc, pretože mám vďaka tomu pocit, že na nás niekomu záleží,“ vraví.

„Sme veľmi vďační za pomoc pre našich chlapcov. Od charity sme pre nich dostali školské tašky a ďalšie pomôcky. Výrazne nám to uľahčilo situáciu,“ opisuje pani Tatiana, ktorá je mama dvojičiek s mozgovou obrnou a veľká časť výdavkov z ich rodinného rozpočtu putuje na zdravotné rehabilitácie.

Zbierka školských pomôcok, ktorú realizuje SKCH prostredníctvom arci/diecéznych, eparchiálnych a farských charít trvá tento rok do 15. septembra. Charita v rámci nej od darcov zbiera používané aj nové školské pomôcky vrátane elektroniky. Pozýva tiež ľudí zapojiť sa aj finančne. Zbierku už niekoľko rokov podporuje aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Viac informácií nájdete na www.charita.sk.